Caroline Stenman = människa utan heder

sverigesradio
Det omdömet gäller förstås inte bara Caroline, utan varenda en som deltog, på plats eller genom förberedelse, i den synnerligen hänsynslösa kuppen mot ungdomar engagerade i Sverigedemokratisk Ungdom, SDU.

Caroline Stenman var alltså frontfiguren i detta projekt, finansierat av Sveriges Radio genom licenspengar. Projektet gick ut på att infiltrera SDU i jakt på snaskigheter att senare kunna förmedla i media, och pågick under flera månaders tid. Kulmen nåddes i samband med att ungdomsförbundet gjorde en båtresa till Estland i början av januari. Det var också då falskspelet avslöjades och ”vännen” avslöjades som den usle bedragare hon är.

Nyheten har nu nått media (länkar nederst), som förstås ger långt mer för den ”utsatta” kollegans gråtvalser, än för versionen från dem som utsattes för hennes hederslösa och kränkande uppdrag, och som farit illa psykiskt av att ha blivit personligen bedragna. Där fokuseras istället på Carolines försök att nu ljuga sig fram till en politisk dom, under förespegling att hon blivit fysiskt angripen av mina partikamrater i samband med avslöjandet.

Metoden att skaffa information genom att utge sig för någon man inte är, kallas vanligtvis att wallraffa. Detta handlar om någonting mer extremt. Med falsk identitet och dold kamera har Caroline Stenman, på uppdrag av Sveriges Radio, aktiviterat sig i partiets ungdomsförbund och accepterat förtroendeuppdrag i organisationen. Hon har då passat på att smygfilma ungdomar i privata situationer, i syfte att framställa partiet och ungdomarna personligen i dålig dager, enbart p.g.a. deras politiska engagemang i ”fel” parti.

Sveriges Radio planerar nu i all sin snaskighet sannolikt att presentera vad våra ungdomar sagt och ev. gjort, för offentligheten. Om de gör det, så riskerar de att bryta mot internationella konventioner, som Sverige har skrivit under. Det gäller åtminstone följande 2:

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vars åttonde artikel beskriver rätten till skydd för privat- och familjeliv. Sveriges Radio är ingen offentlig myndighet, men väl en offentlig institution, och kan som sådan ev. prövas för ytterligare ansvar enligt artikel 8, punkt 2.

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna
rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd
eller till förebyggande av oordning eller brott eller till
skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och
rättigheter.

Flera av de SDU-medlemmar som utsatts för Sveriges Radios bedrägeri, är minderåriga. Därmed kan publicering (och redan det faktum att det överhuvudtaget producerats) av dessa film- och ljudupptagningar i vissa fall strida även mot artikel 16 i FN’s barnkonvention.

Artikel 16.
1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Ungdomarna har bl.a. smygfilmats när de festat och vissa av dem varit i onyktert tillstånd. De har precis samma rätt till privatliv som ungdomar som inte är politiskt engagerade.

Nej Sveriges Radio, det ni gjort er skyldiga till är varken granskning eller undersökande journalistik, utan bara svineri och snuskig asgamjournalistik som ligger under kvällspressnivå.

Lite typiskt är det att jag så sent som igår berömde svenska media för osedvanlig öppenhet i rapporteringen kring en muslimsk ledares fasansfulla berömmande uttalanden om Hitler och judeutrotning. Idag får jag med nedanstående länkar konstatera att media är snabbt tillbaka i avgrunden, men det är ju rätt givet att de vill ta en journalistkollega bakom ryggen, oavsett hur vidrigt hon betett sig.

DN
SvD
HD

Andra sverigedemokrater bloggar om händelsen
Dragan med vänner
Robert Boström

Den norska mediekritiksajten Document tar upp händelsen

Här är ljudklippet från när Erik Almqvist avslöjar Caroline Stenman (manuell länk, gick av ngn anledning ej att göra klickbar):
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1603738&BroadcastDate=&IsBlock=

DN är, trots att de alldeles för lättvindigt och okritiskt sväljer SR-medarbetarnas version, storsinta nog att låta Erik Almqvist säga några ord om händelsen. Eriks fullständiga och officiella uttalande om händelsen från den 17 februari, finns här.

Annonser

17 responses to “Caroline Stenman = människa utan heder

 1. Du tycker inte du tar i från tårna nu? Det är lätt att fördöma SRs reporter med tal om mänskliga rättigheter, när SD själva tenderar att passera den linjen flertal gånger. Sen kan man ju också fråga sig om personerna på båten var där i egenskap av privatpersoner eller företrädare för ett politiskt parti.

 2. Nej det tycker jag inte. Det här är ett övertramp utan dess like. Det hade varit svinigt nog om det kommit från kvällspressen, men det kommer från Sveriges Radio, som man hoppats skulle ha åtminstone något slags minimum av värdighet.

  Jag hänvisar klart till hur jag anser att SR brutit eller riskerar bryta mot konventioner, men du hänvisar inte till vad SD skulle bryta emot.

  Det sista du skriver är ingen som helst förmildrande omständighet. Att man är politiskt engagerad innebär inte att man förlorar sina rättigheter enligt de konventioner jag hänvisade till.

 3. har hon sen förmedlat information till sina vänsterkollegor i expo är det ett rent partipolitiskt spioneri.
  nu kanske det helt plösligt visar sig att det inte var en slump att almquist blev jagad av knivdårar och andra incidenter som skett det senaste halvåret?

  kan vara värt att kolla upp tror jag

 4. Intressant att se hur du å ena sidan har en banner där du värnar yttrandefriheten, å andra sidan försöker hindra den.

  Det verkar uppenbarligen ske saker i det fördolda hos SD som ni inte vill skylta med. Du/ni har inte en aning om vad som fastnat på SR:s band men redan nu tycks ni vara livrädda för vad som kan finnas där.

 5. Jag håller fullständigt med. Wallraffande är lika med asgamjournalistisk. Att sedan Stenman snabbt förvandlas från den häftiga wallraffande journalisten som hon skulle framstå som längre fram till ynklig liten rädd tunnis när bubblan brast är ganska talande i sammanhanget. Tuffare än så var den walraffande journalisten inte när det blåste upp.

 6. För egen del tycker jag det var ganska modigt gjort och har full förståelse för att hon blev rädd.

  Din åsikt publicerad, men ditt tillmäle borttaget

 7. Robban.
  Hetsjakten på sverigedemokrater i media är givetvis bensin på elden för de dårar som är beredda att använda våld istället för argument mot sina meningsmotståndare, så i så motto är det ingen slump. Polisen är misstänkta på spåren, men det finns givetvis risk att ingen kommer gripas och åtalas – den här gången heller.

  Joe.
  Jag har riktat hård och berättigad kritik mot Sveriges Radio. Menar du att jag därigenom försöker hindra yttrandefriheten? Jag skulle bli väldigt förvånad om ingenting fastnat när man smygfilmat 30 ungdomars festande under 3 dygn på en Estlandsbåt, som det går att göra snaskiga reportage om. Förmodligen räcker det till en hel serie.

  Elisabeth.
  Wallraffande är alltid en kontroversiell metod, och det är tveksamt om den alls bör användas. Varje fall är dock unikt. Wallraffande punktinsatser som är kortvariga över tid, politiskt balanserade, väldefinierade i ett motiverat syfte och riktar sig mot idel vuxna, offentliga personer, kan möjligen ursäktas till viss del. Vi har i den kategorin t.ex. valstugereportagen från valrörelsen 2002, där politiker fråm M och S predikade mångkultur för massorna, något de sedan inte alls visade sig stå för mellan 4 ögon inne i valstugan.

  Det Sveriges Radios ”Kaliber” gjort mot SD’s ungdomar kan inte jämföras med valstugereportagen, utan detta handlar om bedrägeri över lång tid, med politiskt syfte att särgranska ett litet parti och framställa det i sämre dager än andra partier, riktat mot till stor del icke-offentliga personer, delvis under 18 år.

  Juno.
  Jag förstår också att hon inte mådde så bra vid tillfället. Det gör ingen som blir ertappad som bedragare/bedragerska. Istället för att tycka synd om sig själv i sin självförvållade situation, borde hon tänka lite på hur de mår som hon under lång tid bedragit, som trott hon varit en vän, men som bara velat dem illa.

 8. Tål inte SDU/SD att bli granskade inifrån? Både moderaterna och socialdemokraterna har ju också fått löpa gatlopp och granskade inifrån med wallraffande. Det är liksom en demokratis grundregler att de som är folkvalda ska kunna bli granskade.

  Angående att SD själv tenderar att gå över gränsen när det gäller mänskliga rättigheter: Ni vill ju stoppa all icke-västlig invandring, vilket strider mot artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan om mänskliga rättigheter, där varje individ har rätt att individuellt få sin asyl prövad.

 9. Phe,

  Jag hänvisar till kommentaren jag nyss skrev, där jag jämför händelsen med valstugereportagen 2002.

  Du har fel i sak. SD vill inte stoppa all icke-västlig invandring. SD utformar sin politik i överenstämmelse med FN’s riktlinjer.

 10. At den sosialistiske svenske statsjournalistikken er et kulturelt etterslep fra inkvisisjonen. Mens heksejegerne i middelalderen bruke tenger og svijerne og andre instrumenter for å få fram ”sannheten” om heksene, bruker de moderne sosialistiske heksejegerne sine metoder. Forskjellen var at under inkvisisjonen fikk de som ble anklaget for å være hekser anledning til å prøve sin sak for en domstol, mens den intellektuelt korrupte svenske statskringkastingen fungerer både som politi, heskeavslørere, aktorat og dommer.

  Det er noe forferdelig galt med det svenske staten i dag, og journalistikken i Sverige er et viktig ledd i denne korrupsjonen. De får pengene sine og privilegiene sine, og sin status og posisjon sine fra det fascistoide svenske politiske regimet.

 11. Det är bättre med riktiga svin än denna mollusk. Caraolin Stenmans ansikte borde synas så vi alla lär oss känna igen denna avskumsprodukt.

 12. Rim,
  Caroline Stenmans nuna finns lite överallt, och har även förekommit på Sveriges Radios hemsida. Hon blev förstås rikligt dokumenterad i SDU’s eget fotoalbum under tiden hon var infiltratör, varav en del av det ligger ute på http://www.ungsvensk.se .

 13. Ditt inlägg skrevs på icke-flytande engelska. Bloggspråket är svenska. Engelska accepteras i vissa fall, när skribenten uppvisar förståelse för sammanhanget i blogginlägg och diskussion. I ditt fall är det uppenbarligen inte så. Det ter sig därför meningslöst att flytta det till min anti-censur-kategori, men för all del, om det är din önskan så återkom.

  Your post was written in non-native English. The blog language is Swedish. English will be accepted in some cases, when the writer proves understanding of the context in blogpost and discussion. You obviously don’t. So it makes no sense moving your post to the anti-censor category, however if that’s your wish, please contact me again.

 14. Glömde tacka Fritt Forum för den insiktsfulla kommentaren.

  Det gläder mig alltid när den alltmer extrema svenska politiska situationen uppmärksammas i våra nordiska grannländer. Det norska stortingsvalet stundar snart och vi håller alla tummar vi kan för FrP, 35% av rösterna och Siv Jensen som statsminister!

 15. En ny dramatisk utveckling i dettta fall, se filmen och las texten under more info, las texten NOGA, lagg marke till updateringen och dra slutsaterna?

 16. Jag har tidigare skrivit att det var svagt av SD
  att inte avslöja Caroline Stenman tidigare, men
  efter att ha sett på hennes utsrålning och AURA
  så måste jag tyvärr medge att det´inte syns nåt
  i hennes AURA, det är först när man ser henne
  djupt i ögonen man anar oråd.

  Nånstans är jag säker på att hon sagt till sina
  vänner ”ni tror ni vet vem jag är, men det vet ni
  inte”, så jag kanske blir den enda som inte blir
  förvånad när alla får klart för sig vem hon
  verkligen är bakom alla fasaderna.

  Vad som däremot är talande redan nu är
  Sveriges Statliga Medias extremt skickliga
  och sofistikerade metoder när dom kan
  få tag i och anlita sådana här sofistikerade
  och proffsiga ormar som Caroline Stenman.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s