Tag Archives: Miljöpartiet

Dum, dummare, miljöpartiet

Inför Miljöpartiets kongress i Karlstad har 259 (!) motioner lagts. Att kvantitet värdesätts högre än kvalitet inses om man tar del av motionernas innehåll. Tidningen Affärsvärlden har granskat och funnit bl.a. följande motionstitlar:

* Nybyggda hus ska ha vita tak.
* Skafferier ska vara obligatoriska i nya hus.
* Tobak ska bara säljas på recept.
* Mobiltelefoner bör förbjudas i kollektivtrafiken.
* Ta ifrån jägarna viltvården.
* Förbud mot försäljning av kött.
* Förbud mot motorsport.
* Avskaffa ränta och inflation.

Är knappt 10% av de svenska väljarna fortfarande nöjda med hur de röstade?

Se även:
Politiskt Inkorrekt 1
Politiskt Inkorrekt 2

Annonser

Rödgröna jättebebisar

Essen i svensk politik agerar och reagerar, ca 10 dagar efter 2010 års historiska val:

Sosse vägrar samåka med sverigedemokrat.
Politiskt Inkorrekt
SvD
Skånska Dagbladet
HD

Kommunister och miljöpartister i riksdagen anser att SD-närvaron är ett arbetsmiljöproblem.
Politiskt Inkorrekt

Rödgröna väljare måste vara nöjda. De har verkligen lycktas rösta in gräddan av den intellektuella eliten i våra folkvalda församlingar, hela vägen från kommunnivå till riksdagsnivå.

Blocken saknar SD-lösning

För några månader sedan kunde vi läsa hur de rödgröna ville försöka få över C och FP till samarbete i en Sahlinledd S-regering. Nu provar M det motsatta och sliter i MP.

Men problemet kvarstår för nuvarande sjuklöver i riksdagen. Det parti som bryter sin blocköverenskommelse, gräver sin egen grav. Det går helt enkelt inte att gå till val på ett regeringsalternativ för att sedan gå in i ett annat. Väljarsveket av ett sådant handlande skulle sakna motstycke i svensk politisk historia. Detta är förstås inte samma sak som att det inte kan ske.

Vad som skulle hända i ett läge där Sverigedemokraterna blivit vågmästare i riksdagen, är i nuläget oklart. De etablerade partierna har möjlighet att genom panik och kortsiktigt tänkande begå en rad svåra misstag i det läget, som kan försätta dem själva och Sverige i en svår sits. Mycket handlar om vilket ansvar de är beredda att ta.

En svag regering och/eller en långvarigt oklar regeringssituation är aldrig bra för ett land. Skulle de etablerade partierna hellre sänka Sverige än att samarbeta med Sverigedemokraterna, om det vore den enda möjligheten att få en stark regeringsbildning? Kraven från SD lär ju trots allt inte vara särskilt höga. Partiet kommer inte kräva ministerposter (ter sig iaf väldigt osannolikt), utan kommer troligen stödja en regering som europaanpassar svensk invandringspolitik och kanske tar något ytterligare grepp om kriminalpolitiken och äldrepolitiken i den riktning SD vill, de 2 senare områden där skillanden mot SD’s politik inte är fullt så stor som vad gäller invandringspolitiken.

Sverigedemokraterna har kommit för att stanna. Sjuklöverns retorik före valet lär inte ändra sig. Efter valet kommer de ha en realitet att förhålla sig till, d.v.s. de av dem som överhuvudtaget är kvar.

Fler relaterade länkar:
Politiskt Inkorrekt
Fria Nyheter
SDkuriren
Dagens Nyheter

MP-sveket i region Skåne kan sprida sig

Det är inte bara Sverigedemokraterna som gått uppåt i opinionen under det senaste året, utan även Miljöpartiet. Med opinionsresultat kring 10% ter sig MP ha etablerat tredjeplatsen i svensk politik storleksmässigt. De enda 2 partier som ser ut att kunna utmana MP om tredjeplatsen, är Folkpartiet och Sverigedemokraterna.

Vet då väljarna vad de får om de röstar på Miljöpartiet? Nej, det vet de inte. Miljöpartiet är ett parti som rättar kappan efter vinden. Ett av de värsta väljarsveken i svensk politisk historia, måste ha varit när Miljöpartiet efter valet 2006 gick ihop med Alliansen i region Skåne.

Enda syftet med samgåendet med Alliansen var att hindra Sverigedemokraterna från att få den vågmästarroll mellan blocken de annars hade fått, efter att SD gjort ett kanonval och erövrat 10 av regionfullmäktiges 149 platser.

Under de 4 åren i sänghalmen med borgarna, har Miljöpartiet aktivt medverkat till att den offentliga vården drabbats av en privatiserings- och utförsäljningspolitik, ideologiskt långt ut på högerkanten. Det liknar inte alls den regionpolitik MP lovade sina väljare före valet 2006.

Miljöpartiet har i region Skåne visat att deras agenda går ut på att i första hand göra allt som behövs, inkl. att svika sina egna ideal, för att minska Sverigedemokraternas makt, och i andra hand på att föra den politik de gått till val på. Detta bör väljarna vara medvetna om.

Det som hände efter valet till region Skåne 2006 kan mycket väl komma i repris i riksdagsvalet 2010, d.v.s. att Miljöpartiet kommer låta sig användas som bricka i spelet för att utestänga Sverigedemokraterna från en vågmästarroll de annars med stor chans skulle få mellan blocken. Jag hoppas potentiella MP-väljare har detta klart för sig innan de går till valurnorna, mest för sin egen skull, för oavsett vilket parti man röstat på så är det aldrig roligt att bli besviken efteråt.

Bland ytterligare svek rent sakpolitiskt under mandatperioden, kan räknas Miljöpartiets omsvängning i EU-frågan och kärnkraftsfrågan. Vilka av sina kärnfrågor kommer MP svika under nästa mandatperiod?

Relaterade länkar:
Fokus
Sydnytt
Sydsvenskan (MP-svek även ang. biljettpriser i kollektivtrafiken)

Debatt mellan SD och MP 14/1-10

Tyvärr får jag inte inbäddningen av detta klipp att fungera, men klicka på länken nedan för att se regiondebatten mellan Björn Söder (SD) och Anders Åkesson (MP), den 14/1 -10.

Länk

SD-chock i SIFO-mätning

SIFOnov09

Sverigedemokraterna formligen spränger bort det gamla SIFO-rekordet på 4,7% som sattes så sent som i förra mätningen i oktober. I novembermätningen når Sverigedemokraterna hela 5,8%.

KD hamnar precis på riksdagsspärren och C några tiondelar ovanför. SD’s vågmästarroll i den här mätningen avgörs av om KD har hundradelarna på sin sida eller inte.

I övrigt visar mätningen att Miljöpartiet går starkt och närmar sig 10%. Troliga parametrar är att de lockar många väljare som inte vill rösta på alliansen men som ogillar Sahlin och kommunistpartiet, att deras företrädare framstår som sympatiska och folkliga, och det faktum att miljöfrågor oroar många människor.

Den som funderar på att lägga sin röst på MP i riksdagen bör dock betänka åtminstone följande: Man vet inte vilket regeringsalternativ partiet kommer stödja, eftersom en vågmästarroll för SD kan få MP att sälja sig till Alliansen och föra deras politik, liksom de gör i Region Skåne sedan valet 2006. Miljöpartiet är även i övrigt ett parti som oblygt sviker sina ideal i kärnfrågor, och har under innevarande mandatperiod t.ex. vänt helt om både vad gäller EU och kärnkraften. Miljöpartiet är tillsammans med Vänsterpartiet det parti som mest av alla vill öppna dammluckorna för massinvandringen till Sverige.

Gruppen ”övriga” ligger på 1,4% och här ryms bl.a. Piratpartiet och Feministiskt initiativ, partier som tillsammans fick nästan 10% av rösterna i Europaparlamentsvalet, men som ter sig totalt chanslösa i riksdagsvalet 2010. Hur många som lägger sin röst på dem kan dock få betydelse vid ett jämnt val, som kan avgöras av tiondels procent förlorade till småpartier som inte når riksdagen.

Se även
status.st
DN
HD
GP
SvD frågar ”slumpmässigt” utvalda om varför SD går framåt och diskuterar samgåenden mellan nuvarande riksdagspartier (de som blir kvar), vilket skulle ge SD ensam oppositionsroll.
Statsvetaren Göran Bostedt drar ett par kloka och ett par mer spekulativa slutsatser (SvD)
Fria Nyheter

MP vattnar ur sig

linje2mpMiljöpartiet ligger till synes ännu relativt bra till i opinionsmätningarna, men vad tycker deras väljare och gräsrotsrepresentanter egentligen om att de säljer ut sina kärnfrågor, i jakt på en position som lydparti till en ev. framtida socialdemokratiskt dominerad regering?

För bara några månader sedan övergav partiet sitt tidigare krav på utträde ur EU, vilket lämnade Sverigedemokraterna ensamma som enda icke-socialistiska parti med utträdesparagrafen kvar.

Nu har MP även gett upp sitt motstånd mot kärnkraften och, som f.d. språkröret Birger Schlaug uttryckte det, anslutit sig till det gamla linje 2 (om någon nu minns kärnkraftsomröstningen från 1980?). Det må väl iofs vara förnuftigt, men nog är det lite synd om svikna kärnkraftsmotståndare, som till skillnad från svikna EU-motståndare ju inte har så mycket att hämta hos SD.

Om händelsen i:
SvD
Dagens Nyheter