Tag Archives: Demokrati

Dum, dummare, miljöpartiet

Inför Miljöpartiets kongress i Karlstad har 259 (!) motioner lagts. Att kvantitet värdesätts högre än kvalitet inses om man tar del av motionernas innehåll. Tidningen Affärsvärlden har granskat och funnit bl.a. följande motionstitlar:

* Nybyggda hus ska ha vita tak.
* Skafferier ska vara obligatoriska i nya hus.
* Tobak ska bara säljas på recept.
* Mobiltelefoner bör förbjudas i kollektivtrafiken.
* Ta ifrån jägarna viltvården.
* Förbud mot försäljning av kött.
* Förbud mot motorsport.
* Avskaffa ränta och inflation.

Är knappt 10% av de svenska väljarna fortfarande nöjda med hur de röstade?

Se även:
Politiskt Inkorrekt 1
Politiskt Inkorrekt 2

Annonser

SD-succé i omvalet

Sverigedemokraterna ökade från 4,4% i 2010 års ogiltigförklarade regionval i Västra Götaland till 5,8% i omvalet 2011. Det är bara att gratulera SD i distrikt väst till den här valsegern, som av allt att döma speglar den fortsatta SD-uppgången i stort i landet.

Sverigedemokraterna ökar från 7 mandat efter valet 2010, till 9 mandat, och befäster därmed sin vågmästarroll mellan blocken i Västra Götaland-regionen, där det rödgröna blocket som blev störst, skulle få mycket svårt att få igenom sin politik för egen maskin. De rödgröna utesluter samarbete med Sverigedemokraterna, men verkar hoppas på att ett eller flera av de borgerliga partierna skall sälja sin själ för att de rödgröna likväl skall kunna regera i majoritet.

De borgerliga å sin sida har också chansen att genom SD-samarbete styra i majoritet, trots att de blev näst största block. Men de verkar inte ha minsta plan på att ens försöka nå en majoritet.

De gamla partiernas vägran att samarbeta med Sverigedemokraterna saknar pragmatisk förankring, och innebär att de sätter sin egen politik – som deras väljare röstat på – på spel, hellre än att samarbeta med Sverigedemokraterna. Särskilt om jag vore borgerlig väljare så skulle jag varit rasande på den strategin, och krävt att allianspartierna öppnat förhandlingar med Sverigedemokraterna så att jag fått den valuta för den borgerliga röst jag avgivit, som varit rimlig att begära efter valresultatet. De rödgröna har åtminstone en chans att regera regionen i minoritet utan SD-samarbete. De borgerliga har ingenting.

De gamla partiernas beteende, som främst går ut på att motarbeta en uppstickare istället för att föra den politik de gått till val på, kan rimligen inte locka någon människa till valurnorna, förutom dem som tänker rösta på något alternativ till det gamla.

// Patrik, Ängelholm

Pressmeddelande från SD
Göteborgsposten
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet (märklig rubrik – M utesluter visst SD-samarbete!
Politiskt Inkorrekt
De 2 omvalen:
Valnattsresultat Västra Götaland
Valnattsresultat Örebro kommuns nordöstra krets

Ps.
Gert-Inge Andersson (S) avvisar samarbete med SD:
– Vi är inte beredda att diskutera något med Sverigedemokraterna men i övrigt har vi inga låsningar.
S erkänner alltså att de har låsningar i förhållandet till SD. Låsningar i beteende brukar normalt betraktas som ett mentalt sjukdomstillstånd. Vi välkomnar förstås sjukdomsinsikten.

Sosse hotar med våld

Den socialdemokratiske bloggaren Mahamed Ali Abdi känner sig ”kränkt” av Lundastudenternas skämtande om slavhandel, men ingenting tyder på att han ens sett sketchen (som kanske var lite för interaktiv med publiken för att kallas just ”sketch”) som innehöll skämtet. ”Kränktheten” uppstår i att någon överhuvudtaget dristat sig till att skämta på temat.

På Mahameds blogg på den officiella socialdemokratiska bloggsajten s-info, postar han ett inlägg om slavskämtet, och bemöts av en kommentarsskribent som påpekar att man måste kunna skämta även om känsliga ting. På detta svarar Mahamad med en attack mot skribentens person, samt att skribenten kan räkna med att utsättas för våld p.g.a. sin åsikt.

Skärmdumpar har tagits och Mahamed Ali Abdi har anmälts till administrationen av s-info.

Göteborgsposten
Helsingborgs Dagblad
Skånska Dagbladet

Politiskt Inkorrekt

Ps. Det är förstås ingen hemlighet att den hotade personen är medskribent på Mittenradikalen, men det som gav upphov till hotet var såpass allmänt skrivet till försvar för yttrandefriheten att det kunde ha skrivits av vem som helst.

Sannfinländarna mot brakseger!!!

I Finlands riksdagsval går det parti som på den svenska sidan närmast kan jämföras med Sverigedemokraterna, mot en brakseger.

Med 61,7% av rösterna räknade, är Sannfinländarna största parti.

Vi inväntar slutresultatet lite senare under kvällen.

SvD
Dagens Nyheter
Politisk Inkorrekt

Uppdaterad 110418.
Mittenradikalen gratulerar Sannfinländarna till ett fantastiskt valresultat: 19,0%. Resultatet ger chans till en plats i regeringen, då övriga partier inte uteslutit ett sådant samarbete med Sannfinländarna. Vad kommer hända då? Kommer EU bojkotta Finland som de gjorde när FPÖ togs in i Österrikes regering i slutet av 90-talet?

Reinfeldt, spola din moderata högfärd!

Jag trodde inte det skulle gå så långt att jag skulle behöva ta en S-ledare i försvar mot statsminister Fredrik Reinfeldt, men nu har det hänt. Reinfeldts arrogans har åter tagit sig odemokratiska övertoner, och minner starkt om den gamla högerns syn på sig själva som något högre än alla andra. Ränderna går uppenbarligen aldrig ur, och det här är ett utfall av högerextremistiskt översitteri i dess sanna bemärkelse.

Nu nekar Reinfeldt den nye S-ledaren Håkan Juholt debatt med anledning av omvalet i Örebro och Västra Götaland, eftersom han anser att S inte specificerat sin sakpolitik (det vore ju tvärtom ett skäl att *ta* debatten, för hur skulle han inte kunna slakta S i debatten om de saknat sakpolitik?). Jag drar också samma slutsats som statsvetaren Henrik Oscarsson (se SvD-länken nedan). Reinfeldts debattvägran riskerar att minska intresset för omvalet och minska valdeltagandet. På sikt skadar sådana här beteenden demokratin, särskilt när en statsminister uppvisar dem.

Jag skäms över att Fredrik Reinfeldt är Sveriges statsminister och jag skäms (om än bara tillfälligt) för att vara svensk när färska undersökningar visar att 68% av svenskarna har förtroende för den mannen. Vad mina egna partisympatier anbelanger, så vill jag att Sverigedemokraterna framöver gör mer för att försämra hans möjligheter att regera Sverige.

//Patrik, Ängelholm

Länkar:

Göteborgsposten
Skånska Dagbladet
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet

Vass kritik från den annars så följsamma och politiskt korrekta bloggen Tokmoderaten

Hjältarna på Götaplatsen

Söndagen 10 april (2011) demonstrerade ett 100-tal unga sverigedemokrater mot svenskfientlighet i Göteborg. Omkring 600 motdemonstranter försökte sabotera demonstrationen i flagrant strid mot svensk lag. Polisen verkar ha gjort vad de kunnat inom rådande lagstiftning, och demonstrationen kunde trots allt genomföras.

Men dessa ständigt återkommande störningar är inte acceptabela, och lagstiftningen måste vid behov ändras så att olagliga motdemonstrationer kan kväsas med de medel som behövs. Tårgas, gummikulor, massgripanden… gör vad som behövs för att stoppa hotet mot demokratin. Skärp lagen och gör även blotta deltagandet i sådana här demonstrationer olagligt och straffbart. Problemen går att åtgärda, om viljan finns. Under tiden får SD njuta av tillströmningen av nya sympatisörer, som sådana här händelser alltid ger upphov till.

Länkar:
Göteborgsposten
Dagens PS
Svenska Dagbladet
Sydsvenskan
Dagens Nyheter

DN’s kvartssanningar om SD-avhopp

Strömavhopp från SD. Rekordavhopp. Så lyder rubrikerna som för tankarna till slaskpressens försök att maxa lösnummerförsäljningen. Men det är Dagens Nyheter som står bakom, och orsaken till rubrikerna är att ”endast” 97,5% av de kommunala SD-stolarna är tillsatta.

DN har kokat ihop en nyhet, för övriga svenska media att kopiera och klistra in i sina blaskor, som förvisso visar en saklig avvikelse för SD versus andra partier och låter partiföreträdare komma till tals, men som ändå till största delen präglas av fel slutsatser och avsaknad av perspektiv.

Genast efter valet 2006 stod 5% av Sverigedemokraternas stolar tomma. Samma siffra efter valet 2010 var en femtedel så många, d.v.s. 1%. Vad tomstol-procenten var för exakt 4 år sedan saknas känd statistik på, men den kan förmodas ha legat kring 8-10%, eftersom utgångsläget var 5%. Just nu är den tydligen 2,5%, med utgångsläge 1%. Sverigedemokraterna har alltså en betydligt högre tillsättandegrad av sina kommunfullmäktigemandat än för 4 år sedan, trots att kraven ökat markant på partiet, p.g.a. ett avsevärt bättre kommunvalresultat 2010.

Kommunpolitik innebär för de långt flesta inga feta löner eller arvoden, utan hårt slit på fritiden. Folk känner att de inte har tid att engagera sig. Så långt är det lika för alla partier, och redan där finns en hämmande faktor för att få vanligt folk att engagera sig politiskt. Lägg därtill den av SÄPO dokumenterat förhöjda risken för hälsa och egendom, så inser man att det kommer gå väldigt många väljare per SD-politiker. Det är tyvärr resonemang kring sådant som styr folks val, fastän det även finns en annan sida av myntet. Man kan jämställa politik med en hobby, och då göra åtminstone 2 intressanta observationer.

* Politiskt engagemang är ingen lönsam affär, konstaterat ovan. Å andra sidan kostar den olikt de flesta andra hobbys faktiskt inga pengar.

* Förhöjd fara för hälsa och egendom, ja så är det tyvärr. Men det är knappast några svårigheter att finna hobbys som innebär betydligt större risker för åtminstone hälsan, än vad politiskt engagemang för SD innebär ens i det rödbrunaste av AFA-fästen.

Det som stämmer i DN’s förmedling är att det finns en utbredd rädsla bland SD’s sympatisörer att engagera sig för partiet. På många håll (förmodligen främst söderöver) har den börjat släppa, men på andra håll lever den kvar. Men i övrigt är det mesta av DN’s skriverier rappakalja, i ett tafatt försök att få partiet att verka svagt. Låt oss granska argumenten:

Avhoppsfrekvensen på 17% är hög, långt högre än för MP, som ligger 2:a på 3%. Men att en så hög avhoppsfrekvens endast lett till 16 tomma stolar, sammantaget över Sveriges kommuner, visar att partiet haft styrkan av en god kandidatreserv.

Orsaken till avhopp kan variera kraftigt, och fenomenet är tveeggat. Den som utsatts för allvarliga hot kan inte betraktas som feg om han/hon väljer att hoppa av politiken (att däremot vägra ge efter för sådant, är hjältemässigt). Men det finns också en kategori som hoppar av alldeles för lätt, ”p.g.a. omgivningens reaktioner”, som det då gärna heter. De saknar helt enkelt råg i ryggen och ger sig så fort det börjar blåsa lite. Skälen till avhopp spänner med säkerhet längs hela skalan med många mellanvarianter, men vad gäller den senare ytterkanten så är det nog bara bra att de hoppar av. Partiet behöver inga syltryggar, och utan dem är partiet starkare.

För dem som utsätts för verkliga problem p.g.a. sitt politiska engagemang borde inte bara partiet bli bättre på att stödja, utan även samhället i stort. Ska Sverige ha en chans att återupprätta sin demokratiska trovärdighet, så förpliktigar det att ge ordentligt skydd till dem som ställer upp för demokratin.

Vad DN speglat, kanske utan att de själva förstår det, är ett oerhört problem för den svenska demokratin. Motstycke till liknande situation, d.v.s. att människor p.g.a. olika slags förföljelse hoppar av politiken och räds att engagera sig politiskt, saknas i övriga Västeuropa. Sverige hamnar här istället i samma kategori som Ryssland och Vitryssland.

Som avslutning utfrågas en statsvetare vid Göteborgs universitet, Lena Wängnerud. Man kan börja undra om hon vunnit sin professur på trisslott. Hon är helt enkelt ute och reser, kanske mer p.g.a. vad hon inte säger än vad hon säger. Men för rättvisans skull skall också sägas att det dåliga intrycket av henne kan bero mer på DN än på henne själv. Wängnerud berör inte med ett ord de svårigheter som ofta möter SD’s politiker i vardagen, och som Therese Borg berättat om i stycket innan. Istället försöker hon släta över den exceptionella hotbilden mot SD’s politiker, med att andra partier minsann också drabbas av hot. Det är DN som väljer att låta hennes ord avsluta deras reportage – ett klockrent exempel på deras statsjournalistik.

Vidare hävdar statsvetaren att avhoppen skulle skada Sverigedemokraternas trovärdighet. På vilken grund? Trovärdigheten gentemot väljarna saknar anknytning till avhopp inom kommunpolitiken. Det visar en jämförelse mellan 2006 och 2010 års val. T.ex. fick SD 4 mandat i Tomelilla 2006. Inte ett enda av dem tillsattes. Trots detta ökade SD till 6 mandat i Tomelillas kommunval 2010 (och då fanns kandidater). Det är t.o.m. så att det kan få oss kommunpolitiker som verkligen kämpade för SD under 2006-2010, att ifrågasätta om det var värt besväret. Det var det förstås, alldeles självklart just p.g.a. att vi då förde SD’s politik aktivt på kommunal nivå, men vi ska nog inte överskatta vilken betydelse våra insatser hade på det lokala valresultatet i resp. kommun.

Medan riksdagspolitiker och i viss mån landstingspolitiker är mer eller mindre politiska proffs, så utgörs kommunpolitikerna i princip av väljarna själva, särskilt i mindre kommuner. Det säger sig självt, eftersom det i vissa kommuner räcker med 50 röster för att det första kommunfullmäktigemandatet skall trilla in. Finns då inte engagemang bland väljarna i just den kommunen, så faller det, oavsett hur starkt partiet är. Varför hot mot kommunala företrädare skulle stärka den inre kärnan i partiet, förklarar Wängnerud inte. Det är helt gripet ur luften, ett stycke nonsenstyckande och en icke-slutsats.

//Patrik, Ängelholm

Länkar:
Dagens Nyheter
Norra Skåne hakar på

Möjligen har TT’s rubrik inspirerats av den här årsgamla artikeln?
Newzglobe