Mittenradikalens grundare förtalsfälld

Bloggen Mittenradikalens grundare och i dagsläget sporadiske medskribent Patrik Ohlsson, har fällts av Helsingborgs tingsrätt för förtal av en vänsterpartistisk topp-politiker i Göteborg. Han har förutom ett skadestånd på 5000 kr jämte rättegångskostnader, ådömts att betala en annons i tidningen Metros Göteborgsdel.

"Brottet" utgörs av ett inlägg han skrev, eller snarare återgav i koncentrerad form från Politiskt Inkorrekt, under den tid han drev bloggen i eget namn. Inlägget ligger alltjämt kvar här på Mittenradikalen i tryggt förvar, utom räckhåll för de krafter som vill tysta kritik mot makthavare i allmänhet, och mot dem med allvarligt klander i sitt förlutna i synnerhet.

Vi ställer några frågor till Patrik ang. domen:

Vad var tingsrättens motivation för fällandet?

- De förklarade publiceringen av uppgifterna som iofs försvarbar, men hänvisade till att jag borde tagit reda på fakta, bl.a. genom att leta upp domen där Marie Lindén frikändes, istället för att citera källan. Tingsrätten säger ingenting särskilt om källan jag angivit, vilket måste innebära att man kan åka dit för förtal om man citerar vilken källa som helst (t.ex. en dagstidning) som uttrycker klander mot någon, ifall innehållet visar sig vara fel.

Tingsrätten hänvisade till att jag använt ordet "häktning" (enligt citat från Politiskt Inkorrekt), om Marie Lindéns laga frihetsberövande. Att "häktning" och "laga frihetsberövande" spontant är helt likvärdiga begrepp ur förtalssynvinkel, har tingsrätten inte beaktat. De hänvisade också till den mordförsöksmisstanke jag skrivit varit riktad mot Marie Lindén. Jag har utförligt i skriftväxlingen försvarat det ur 2 aspekter, dels att samma terminologi förekom i källan (Politiskt Inkorrekt), dels att juridiska termer inte är direkt överförbara på vardagsspråk sett till förtalsvärdet. Juridiskt är det skillnad på t.ex. mord, dråp och vållande till annans död, men i vardagsspråk talas/skrivs om "mord" i en betydligt mer vidlyftig bemärkelse (t.ex. skrevs det i media om "Landskronamordet" när en ung invandrarman dödade 78-åriga Inger, fastän domslutet inte blev mord).

I lagen står dessutom ett förbehåll att det är tillåtet att publicera klander mot en person även om det inte är sant, om man haft skälig grund för att tro det är sant. Sådan grund fanns uppenbarligen då jag citerat en av de största svenska nyhetssajterna, men den delen av lagen brydde sig Helsingborgs tingsrätt inte om.

Var domen överraskande?

- Inte direkt. Jag har sett hur Helsingborgs tingsrätt dömt i liknande ärenden tidigare, och har därför inget förtroende för dem som rättsskipande instans. Det som möjligen förvånar är att de inte satte gränsen vid skadeståndet, utan dessutom ådömde mig att bekosta en annons i tidningen Metros Göteborgsdel, med 100000-tals läsare. Inlägget lästes, under den tid jag drev bloggen, av sammanlagt något 100-tal, varav förmodligen bara en handfull var bosatta inom tidningens upptagningsområde. Sinne för proportioner verkar inte heller vara domarens starka sida.

Hur känns det att få domen emot dig?

- Kränkande och odemokratiskt. Domen är fattad antingen p.g.a. inkompetens och oförstånd, eller så är den politiskt motiverad. Möjligen kan det vara en kombination. Värt att påpeka är också att Norrköpings tingsrätt nyligen frikänt en partikamrat i Östergötland, som anmäldes av samma Marie Lindén i ett nästan identiskt ärende.

Helsingborgs tingsrätt och domaren har bifallit en okynnesanmälan, som riktats emot mig av enda skäl att jag är aktiv sverigedemokrat. Helsingborgs tingsrätt och ansvarig domare har trampat på grundläggande värden i en demokrati. Det måste vara tillåtet att kritisera makthavare, även för sådant som gäller klandervärd vandel. Det finns förstås en gräns även för vad de ska behöva tåla, men jag menar att jag inte varit ens i närheten av den gränsen. Om en politisk makthavare har en klandervärd bakgrund, så måste det få belysas. I synnerhet måste man få lov att återge vad andra källor, med avsevärt större läsarkrets, har skrivit, samtidigt som man hänvisar till just den källan.

Kan det vara så att du var lite väl hård i det du skrev?

- Jag sammanfattade kort vad nyhetssajten Politiskt Inkorrekt skrev i ärendet, och hänvisade till deras artikel. Det enda som blev fel var mitt antagande att det dåd Marie Lindén misstänktes ha varit delaktig i, hade lett till en människas död, vilket ej var fallet. Visserligen skrev jag fel, men å andra sidan fanns hela tiden länken till grundkällan där, där det framgick vad som gällde. Min miss verkar dock inte ha påverkat utfallet, av vad man kan läsa i domen. I övrigt skrev jag absolut ingenting som förvärrade någonting jämfört med den artikel jag citerade, utan det var återgivelse rakt av, förutom att jag även med några ord nämnde att en partikamrat till Marie Lindén fortfarande verkar politiskt trots en misshandelsdom. De 2 fallen var jag dock noga med att hålla isär.

I övrigt är jag lika skarpt kritisk nu som tidigare mot att en person som Marie Lindén kan tillåtas verka politiskt. Med en sådan bakgrund och med tanke på vad hon misstänkts ha varit inblandad i, så borde hon enligt min uppfattning avsäga sig alla uppdrag och avgå omedelbart. Hennes väljare har väl tyvärr inte haft en aning om vad hon haft i bagaget. Detta säger jag inte för att klandra Marie Lindéns person, utan jag tycker så om alla politiker med sådan bakgrund.

Kan detta skada ditt anseende som politiker?

- Det går inte helt att utesluta, men jag tror det har en begränsad effekt. Den största faran är väl isåfall om gemene man förväxlar begreppen. Tidningsrubriker kommer ge för handen att jag blivit dömd, men det är ju inget brottsmål jag förlorat, utan ett tvistemål. Dom i brottsmål ger prick i brottsregistret. Ett förlorat tvistemål ger, liksom t.ex. p-böter och fortkörningsböter, ingen prick i brottsregistret.

Ångrar du att du skrev inlägget?

- Absolut inte. Men domen har fått mig att definitivt skrinlägga planerna på att åter driva en blogg i mitt eget namn. Det finns många andra sätt att uttrycka kritik mot systemet och dess makthavare, utan att behöva riskera okynnesanmälningar, som i sig är krävande att hantera vare sig man i slutändan blir fälld eller frikänd av ett rättssystem som dömer som en tombola.

Kommer du att försöka överklaga till hovrätten?

- Ja, om inget oväntat händer.

Domen kan läsas här.

Annonser

4 responses to “Mittenradikalens grundare förtalsfälld

 1. Hej Mittenradikalen!

  Jag hoppas att mina tolv punkter publiceras på bloggen, trots att de är kritiska till intervjusvaren och mindre kritiska till tingsrättens dom.

  1) ”istället för att citera källan”? Ohlsson citerade ingen källa, utan refererade PI utan citat.

  2) ”vilket måste innebära att man kan åka dit för förtal om man citerar vilken källa som helst (t.ex. en dagstidning) som uttrycker klander mot någon, ifall innehållet visar sig vara fel” – Nej, tingsrätten skriver uttryckligen: ”Att på sätt som skett utan vidare efterforskningar publicera uppgifter från en nyhetssajt om allvarlig brottslighet anser tingsrätten inte vara tillräckligt”. Tingsrätten fokuserar alltså på att det rör sig om allvarlig brottslighet och en nyhetssajt, så att påstå att resonemanget kan utsträckas till att omfatta allt klander från alla källor, är att göra våld på tingsrättens resonemang.

  3) ”samma terminologi förekom i källan (Politiskt Inkorrekt)” – Nej, PI-artikeln nämner ”dråpförsöket” och ”anstiftan till den grova misshandeln”. Något mord eller mordförsök nämns inte i artikeltexten hos PI.

  4) ”i vardagsspråk talas/skrivs om ‘mord’ i en betydligt mer vidlyftig bemärkelse” – Nej, mord används i vardagsspråk om uppsåtligt dödande, inte om grov misshandel utan avsikt att döda. ”Landskronamordet” var en term som användes i ett kaotiskt läge, precis efter händelsen, då gärningsmannen inte var känd, och det inte heller var känt om det rörde sig om ett mord eller om något annat. Fem år efter händelsen lär det INTE talas om något mord på Landskronaparkeringen.

  5) ”Sådan grund fanns uppenbarligen då jag citerat en av de största svenska nyhetssajterna, men den delen av lagen brydde sig Helsingborgs tingsrätt inte om.” – Att någon ska ha skälig grund för en uppgift innebär givetvis inte att personen _själv_ ska anse sig ha haft skälig grund, utan bedömningen är enligt rättspraxis objektiv. Tingsrätten sammanfattar den som så att ”För att han ska kunna anses ha haft detta krävs att han vidtagit skäliga mått och steg för att förvissa sig om uppgifternas sanningshalt eller annars haft tillräcklig grund för att hålla dem för sanna.” Det tingsrätten sedan har gjort är att pröva om Ohlsson hade vidtagit skäliga mått och steg, men fann det han gjort ”inte vara tillräckligt”.

  6) ”Sinne för proportioner verkar inte heller vara domarens starka sida.” – Kanhända läser Ohlsson lagen på något annat sätt, men var i 5 kap. 6 § 2 st. skadeståndslagen står att publiceringsyrkanden har något med proportionalitet att göra? Det är tingsrätten som bestämmer vad som är rimligt. Även publicering på flygblad har i rättspraxis gett upphov till domar om publicering i stora tidningar.

  7) ”Domen är fattad antingen p.g.a. inkompetens och oförstånd, eller så är den politiskt motiverad.” – Märkligt att en lekman med sådan säkerhet kan uttala sig om en domares kompetens. Domen är avfattad helt i enlighet med hur domstolarna sedan många år sett på förtalsbrottet. Ett intressant fall om Dag Hammarsköld från 1966 borde nog läsas av Ohlsson.

  8) ”en partikamrat i Östergötland, som anmäldes av samma Marie Lindén i ett nästan identiskt ärende” – Nej, partikamraten i Östergötland var betydligt mer vag i sina formuleringar, och hänvisade dessutom till Newzglobe och inte till PI. Han hade dessutom inte kallat Lindén mordmisstänkt eller mordförsöksmisstänkt i sin rubrik, något tingrätten i Ohlssons fall verkar ha fokuserat på.

  9) ”Om en politisk makthavare har en klandervärd bakgrund, så måste det få belysas.” – Problemet är väl att Ohlsson inte kunde styrka någon klandervärd bakgrund. Inte kan det väl vara klandervärt att INTE ha dömts för ett brott. Något mord eller mordförsök har det inte varit frågan om, vilket tingsrätten poängterar.

  10) ”I övrigt skrev jag absolut ingenting som förvärrade någonting jämfört med den artikel jag citerade” – Ohlsson tycks ha missat att det i Sverige är straffbart även att återge vad andra har framfört, såvida detta är förtalande. Givetvis kan man inte komma undan genom att säga ”men målsägaren har ju bara väckt talan mot mig, och inte mot alla andra som framfört samma sak”; varje enskild spridare har ju begått samma brott. Att Ohlssons inlägg inte skulle ha ”förvirrat” originalinlägget är därför irrelevant. Det är inte heller korrekt, i och med att man i PI var tydlig med att brottet i den slutliga domen var grov misshandel, inte mord eller mordförsök.

  11) ”Med en sådan bakgrund och med tanke på vad hon misstänkts ha varit inblandad i, så borde hon enligt min uppfattning avsäga sig alla uppdrag och avgå omedelbart.” – Vore det inte sorgligt om en Sverigedemokrat eller någon annan politiker tvingades avsäga sig sina uppdrag p.g.a. en sedan länge överspelad misstanke, som endast ledde till nedlagd förundersökning? Någon gång måste man gå vidare, och glömma obestyrkta anklagelser.

  12) ”Dom i brottsmål ger prick i brottsregistret. Ett förlorat tvistemål ger, liksom t.ex. p-böter och fortkörningsböter, ingen prick i brottsregistret.” – Ohlsson är dömd, dömd att betala skadestånd och bekosta trycknings- och rättegångskostnader. I ett tvistemål om kränkningsersättning bedömer domstolen om ett brott har begåtts. Detta ger inte upphov till något avsnitt i belastningsregistret (vilket dock en godkänd ordningsbot för fortkörning gör, men dock givetvis inte betalande av parkeringsavgift, något som rör fordonet och inte brukaren av fordonet). Skillnaden mellan tvistemål och brottmål, i praktiken, har dock främst med bevisfrågor att göra, och här verkar parterna vara överens om att inlägget har publicerats och om vad som hände Lindén 2005.

 2. Roland, jag tror du och jag diskuterat domar förr, och det hade då en tendens att gå i långbänk. Du ska få ett bemötande i korthet. Jag kommer inte ge mig in någon ytterligare tidsödande uppföljande ordväxling här, utan djupdykningarna (vid behov av sådana) kommer jag spara jag till ev. hovrättsöverklagande.

  1. Jag syftar på återgivande av innehåll. Referera är kanske ett bättre ord. I mån av citering så av innehåll, ej syntax.

  2. Poängen är att referat från en nyhetssajt givit en förtalsdom. Din slutsats om min slutsats ställer således inte.

  3. Om jag ändrar till ”samma typ av terminologi”, så överensstämmer det med vad jag menade. PI’s rubrik ”V-politiker lejde mördare” är väl knappast lindrigare i detta avseende.

  4. Avsikt ej att döda när man attackerar någon med kniv? Inte skära bara rispa? Att rubriceringen inte blev mordförsök är en sak. Vad rubriceringen blivit om knivskärningen dödat, kan vi bara spekulera i, eftersom det inte hände.

  5. Skäliga mått skulle enligt tingsrätten ha varit att jag letat upp domen, istället för att referera en känd nyhetsskälla. Det menar jag är ett oskäligt mått, eftersom en större nyhetsskälla måste kunna anses trovärdigt. Annars kan man fällas för citat från Aftonbladet och Dagens Nyheter också, och någon sådan dom är jag rätt säker på att vi aldrig sett.

  6. Det finns exempel på där förtalsdom bifallits, men yrkad publicering i tidnng avslagits. Tingsrätter begår knappast tjänstefel om de tar rimliga hänsyn till omständigheter, och yrkar avslag därefter. Så har skett, men skedde ej här.

  7. Jag kan nämna att domaren själv under tingsrättsförhandlingen yttrade att hon inte hade så stor kännedom om bloggar. Varför hon dömer i ett ärende som rör bloggar, kan man verkligen undra. Redan då ifrågasatte jag hennes kompetens att döma i ärendet. Politiskt motiverade domar förekommer i andra länder och vad skulle utesluta att det kan hända även i det infekterade politiska klimat som råder i Sverige?

  8. Jag har den domen och kommer sätta mig in i den mer inom kort. Om jag minns rätt så nämnde Wiechel åtminstone ”häktning”, vilket är en likhet. Det finns helt säkert många beröringspunkter, och jag kommer vid ett hovrättsöverklagande ta fasta på alla punkter där tingsrätterna bedömt samma detaljer olika.

  9. Nog har det väl ändå ett klandervärde i gemene mans ögon att ha varit laga frihetsberövad i 3 dagar.

  10. Du tycks ha missat att det saknas exempel på fällande domar där någon återgivit vad en nyhetssajt publicerat.

  11. Visst kan man i vissa lägen glömma och förlåta, men jag har ingen enda partikamrat med något liknande i bagaget som Marie Lindén och det är jag väldigt tacksam för, åtminstone inte vad som är känt.

  12. Jag finner inget att invända på denna punkt.

  Patrik Ohlsson

 3. Med tanke på den ”ändamålet helgar medlen”-inställning som delar av vänstern har, i kombination med vad jag har läst om andra förtalsmål (”Finken” mot diverse SD-medlemmar—tyvärr minns jag inte hans riktiga namn på rak arm), är frågan om man kanske här experimenterar med ett medvetet användande av förtalsåklaganden för att illistigt skada motståndare.

 4. Tja blir man fälld och får betala skadestånd är väl en sak men varför ska man behöva sätta ut annons i angiven tidning.
  De som är intresserade får väl själva begära ut domstolsprotokoll ifall att massmedia ej uppmärksammar utfallet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s