Bloggen öppnas för fler skribenter

Mittenradikalen har till dags dato varit mitt eget personliga verk. Från och med idag är bloggen öppen för fler skribenter än mig själv. Inloggningsid och lösenord kan fr.o.m. nu komma att delges fler personer, som alltså då även får administratörsstatus. Bloggen och det som skrivs här är därmed inte längre strikt kopplad till min person, även om jag förvisso planerar att fortsätta skriva inlägg här.

Jag släpper gärna in fler skribenter på bloggen, så det här är i högsta grad allvarligt menat. Men huvudskälet till förändringen är de systematiska okynnesanmälningar som extremvänstern riktar mot bloggande sverigedemokrater genom att mål väcks i tingsrätter, där vi anklagas för förtal när vi nyttjar vår yttrandefrihet (och där andra använder sin yttrandefrihet på våra bloggar).

I och med förändringen kan kommande inlägg på Mittenradikalen inte längre per automatik bindas till någon person. Detta gör iofs inte okynnesanmälningar mot ”misstänkta” skribenter omöjligt, men de blir ju meningslösa om ingen specifik person kan bindas till ansvar för det som skrivits. Bloggen kommer tillåta såväl anonyma som signerade inlägg.

Annonser

16 responses to “Bloggen öppnas för fler skribenter

 1. ”Solidariskt ansvar för en skada uppkommer också om flera personers hanlingar var för sig utgör tillräcklig förutsättning för skadans inträffande eller om flera medverkar till en skada, t ex två misshandlar gemensamt en tredje person.” Du kommer alltså, så länge bloggen överhuvudtaget har med dig att göra, att ansvara skadeståndsrättsligt för innehållet. Du kan alltså dömas att betala ersättning för förtal även om det är någon annan som skrivit inlägget och publicerat det, i och med att du gett personen möjlighet att göra det på din blogg. Ska du komma undan förtalsprocesser får du antingen skapa en ny, anonym, blogg, eller sluta skriva sådant som kan uppfattas som förtal.

 2. Varför inte stå för det du skriver? Nu gömmer du dig istället bakom anonyma inlägg vilket knappast kan gagna er sak, som jag förövrigt inte delar på en enda punkt. Vad har du att frukta vid en eventuell ”okynnesanmälning”? Har du begått ett brott och blir dömd så får du ju naturligtvis stå för det som alla andra, om inte så har du ju ryggen fri. Vad är problemet? En åklagare tar aldrig upp ett mål om inte brott kan bevisas så jag förstår faktiskt inte din ängslan utan istället måste gömma dig bakom anonymiteten…

 3. Madison,

  Om någonting kommer förändras vad gäller att jag står för det jag skriver, så blir det fr.o.m. nu i positiv bemärkelse. Ev. hämningar av rädsla för stämningar kan jag, och mina ev. medskribenter, härmed släppa.

  Kommentarsfunktionen kommer fortsatt vara öppen och underställd samma regler som tidigare. Där står jag liksom tidigare för vad jag skriver genom bemötanden av kommentarer, och jag förutsätter att ev. medskribenter kommer göra likadant.

  Avgiften för att upprätta en anmälan av någon vid tingsrätten är 450 kr. För den summan kan man ställa till stort besvär för någon annan, t.ex. en politisk meningsmotståndare som man vill störa inför en valrörelse. Anmälningar vid tingsrätten betyder alltid besvär och arbete för den anmälde. Svaromål måste formuleras, där man försvarar sina rättigheter, helst med hänvisningar till lagen för konkret styrkande. Uteblivet svaromål leder till tredskodom, hur dålig grund som än funnits för anmälan. Tingsrätter är inte felfria och kan döma svaranden på mer eller mindre godtyckliga grunder (det betyder inte nödvändigtvis tjänstefel, för lagrummen kring t.ex. förtal öppnar alltid för olika möjliga tolkningar). Då kommer ytterligare besvär med överklagande till hovrätt (vilket man inte ens nödvändigtvis får tillstånd till), för att där få ännu en chans att bli friad.

  Ang. det sista så måste jag upplysa dig i sak. Åklagare för det allmännas talan i brottmål. Detta handlar om förenklade tvistemål där kärandeparten vill ha pengar för ”kränkning”.

 4. mittenradikalen

  Caerl,

  Tack för dina synpunkter. Jag har lite funderat i samma banor, d.v.s. att skrota bloggen och börja uppträda med full anonymitet istället, i nya sammanhang, ev. en helt anonym blogg. Det vore en möjlighet. Men jag finner att detta är en lösning som uppfyller sina syften.

  ”Solidariskt ansvar”-paragrafen innebär enligt i Sverige tillämpad rättsprincip inte att en hel grupp döms till ansvar, ifall en gärning kan tillskrivas någon person i gruppen men inte specifikt vilken.

  ” i och med att du gett personen möjlighet att göra det på din blogg”

  Det är inte min blogg längre. Bloggen tillhör alla dem som har administratörsrättigheter. De kan i sin tur ge ytterligare personer administratörsrättigheter. Jag tar inte längre något som helst säransvar för den här bloggen, och kan rimligen inte tilldömas ansvar av rent historiska skäl, d.v.s. att jag en gång var ensam ägare till bloggen.

  ”eller sluta skriva sådant som kan uppfattas som förtal”

  Vad som helst är möjligt att anmäla, och en idiot förstår att de anmälningar som riktats mot sverigedemokrater hittills (Sandberg-ärendet må vara osagt, men Sandberg är ju å andra sidan inte längre SD’are) har andra motiv än kränkingsupplevelse. Ska jag sluta skriva sådant som ev. kan bli föremål för okynnesanmälningar, så får jag sluta skriva helt (eller se till att jag inte kan bindas till ansvar).

  Utsikten att vinna ett förtalsmål när den anmälde inte ens kan bindas till det påstådda förtalet, är i stort sett lika med noll.

  //Patrik

 5. Ihh, må jeg være med…? Jeg ved lige præcis, hvad jeg vil skrive… 😉

 6. Den som vet någonting alls om skadestånd vet att kränkningsersättning inte har någonting med ”kränkningsupplevelse”, dvs. upplevd kränkning, att göra. Små barn, förståndshandikappade, sovande personer etc. kan inte alltid uppleva sig kränkta, men det spelar ingen roll. Ersättningen är ett slags ”straffskadestånd”, som tar sikte på gärningens karaktär, och bestäms enligt ett schablombelopp. Den kränktes egna upplevelser av händelsen ska i princip inte tillmätas någon betydelse. Något annat hade varit rättssäkerhetsmässigt omöjligt – man kan inte bedöma enskilda personers känslor, och lägga dem till grund för ‘objektivt’ riktiga domar. Att personer stämmer utan att i någon känslomässig mening uppleva sig kränkta, är alltså ingenting att förvåna sig över, utan det är så den gällande rätten ser ut.

 7. Lars,

  På det stora taget har du rätt. Att små barn och förståndshandikappade skulle ha mindre förmåga att känna sig kränkta, håller jag dock inte med om. Däremot har de sämre möjligheter än andra att försvara sina rättigheter vid kränkningar.

  I en anmälan om förtal beskriver oftast den anmälande sina upplevda känslor kring det hela. Rätten kan förstås inte låta detta spela någon alltför avgörande roll, dels p.g.a. den subjektiva naturen, dels eftersom de aldrig kan avgöra om en skildrad upplevelse av kränkning överhuvudtaget är äkta eller inte. Istället får de i första hand bedöma det textuella innehållet i det som anmälts, vilket förstås inte hindrar att de även kan göra en objektiv bedömning av sammanhanget i stort, och låta denna vara del av sin motivering för utfallet av målet.

  Ur rättens synvinkel är bland det viktigaste att arbeta efter lagboken på ett sätt så att alla snarlika fall också får en snarlik bedömning, d.v.s. så ”schablon”-artat som möjligt. Dock lyckas detta inte alltid, vilket bl.a. bevisas av att hovrättsöverklaganden icke sällan ger ett radikalt annorlunda utfall än den överklagade tingsrättsdomen. Ofta ser man också, beklagligt nog, tämligen subjektiva bedömningar och värderingar i domslut, från domarens sida (detta gäller åtminstone tingsrättsmål, vilka jag själv tagit del av).

  Tingsrätter är inte felfria, och detta kan utnyttjas vid t.ex. förtalsanmälningar. Lite blir det som ett lotteri med oddset 11,11 för vunnet mål (450 kr in, 5000 kr ut). Fel dom i 1 fall av 10, ger alltså ett försvarbart odds för att göra ett försök. Detta är ytterligare en parameter som öppnar för missbruk av systemet.

  //Patrik

 8. Lilli,

  En rad om hur man går tillväga för att bli skribent på Mittenradikalen, är förstås på sin plats.

  I princip finns 2 möjligheter.

  1. Att medverka tillfälligt. Inlägg skickas till mittenradikalen@hotmail.com . Uppge önskemål om anonymitet eller signatur.

  2. Att medverka permanent. Härmed får man administratörsrättigheter för bloggen.

  Det är ganska givet att ingen blir automatiskt godkänd, särskilt inte för steg 2. Tanken är att bloggens värderingar skall bevaras och läsarna känna igen sig 🙂

  För mer info maila ovanstående.

  //Patrik

 9. hej du patrik! hur menar du med det där med 450 och 5000? dom som stämmer måste väl ha advokat lr annan jurist o de kostar väl pengar de me? ja var i en tvist en gång om parkeringsböter o anlitade en sån där biträdes jurist på en byrå, o han kostade över tusenlappen per timma! men det kanske inte funnits nån jurist i dom här målen du snackar om?

 10. Mats,

  5000 kr är det skadestånd som brukar begäras vid förtalsmål av den här karaktären. 450 kr är avgiften för att upprätta en anmälan hos tingsrätten. Oddset jag nämnde följer därmed av 5000 / 450 = 11,11 (rättegångskostnadsersättningar, vilka kan falla åt olika håll beroende på utfallet, bortsedda).

  Advokat och jurist kan anlitas, men ofta står den svarande för sitt eget försvar, eller tar in ett ombud som stöd, men som saknar juridisk examen. Rättegångskostnader tillkommer ofta begärd skadeståndssumma, men tingsrätterna har gränser för hur stora sådana belopp de beviljar som del i dom (långt under själva skadeståndsbeloppet).

 11. Ok sätt bloggen i en pseudoloop om administratörspriviligier och tryckfrihetslagstiftning.

  Det vi alla väntar på är ju valresultatet i höst som förhoppningsvis möblerar om det politiska landskapet.

  Vill man fylla den här webbsidan med intressant innehåll fram tills dess så kan man ju exempelvis ha en fototävling om finaste bilder på blåsippor i vårlandskapet, typ 😐

 12. Øv-bøv, hvor skuffende… 😉

 13. Vore det inte bättre att inrikta bloggens innehåll på mer politisk sakinnehåll än innehåll på halvt uppmärksammade personer såsom Fredrik Jönsson istället för att inte våga stå för sin bloggs innehåll längre?

 14. JL,

  Själv hakar du upp dig på förtalsdomar. Sån småskit skulle jag aldrig ägna en rad åt, om det gällt andra partiers politiker. Iaf inte om jag inte kunnat ställa det i relevant relation till något.

  När ett parti lyfter fram grovt kriminella, och folk som misstänkts för grov kriminalitet, på sina valsedlar, så har det däremot ett högt nyhetsvärde. Jag tycker det är fruktansvärt att så sker, och något som inte borde få förekomma i en demokrati. Men i vissa partier är omdömet tydligen inte bättre än så.

  Finken har jag f.ö. aldrig skrivit något om.

  //Patrik

 15. JL igen,

  Omtjat är onödigt. Jag har redan svarat i inlägg 3 ang att ”stå för” det jag skriver. Men jag kan passa på att utvecka det.

  Efter att ha läst tingsrättsdomslut där partikamrater dömts för förtal, så har tingsrätterna förverkat sitt förtroende. Domsluten har varit sorglig läsning rent yrkesmässigt och präglats av godtycke, partiska tolkningar och slutsatser utan lagstöd.

  I andra sammanhang har flera gånger diskuterats öppet och av ledande företrädare för media och rättsväsende, faran med hur medias vinkling kan påverka rättsskipningen (t.ex. i fallet med den 23-årige ”mördaren” i Landskrona). Det verkar nu givet att mediasynen på sverigedemokrater spridit sig in i rättssystemet, och att likhet inför lagen upphävts kanske inte som princip, men i praktiken. Vi ser nu att detta utnyttjas för politiska syften av meningsmotståndare i hopp om att kunna fälla sverigedemokratiskt aktiva gång efter annan.

  Jag tänker inte bli offer för politiska domar, iaf inte utöver den som nu ev. väntar efter Marie Lindéns anmälan, och jag kommer värna min yttrandefrihet med de medel som krävs. Min åtgärd nu är inte dramatisk, utan öppnar för samma flexibilitet som redan är standard inom medievärlden och blir allt vanligare även i bloggvärlden, d.v.s. att flera skribenter skriver i samma forum och att artiklar kan skrivas både med och utan signatur. Du hittar t.ex. många osignerade artiklar både i tidningsmedia som t.ex. Svenska Dagbladet och i internetmedia som t.ex. Politiskt Inkorrekt.

  Jag står för mina åsikter, men jag står inte för att ett korrupt rättsväsende skall tillåtas användas som slagträ mot min yttrandefrihet. Nu är det min tur att påverka spelreglerna.

  //Patrik

 16. Pingback: Bloggskribent stämd för förtal igen « Mittenradikalen (f.d. Patrik i Politiken)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s