SSU riskerar straff

Det lilla ultranationalistiska partiet Nationaldemokraterna höll på söndagen ett torgmöte i Landskrona. Mötet stördes, enligt Helsingborgs Dagblad, intensivt av företrädare för SSU och Ung Vänster. Representanter från dessa skall bl.a. ha skanderat okvädningsord och överröstat den nationaldemokratiske talaren, så att denne tvangs börja om sitt tal.

Tillägg 100419
Martin Tunström, företrädare för SSU i Helsingborg, förnekar i kommentarsdiskussionen nedan SSU’s inblandning i störningar mot ND’s talare.

Ibland tvingas man läsa om text, för att förstå att det man läser verkligen är korrekt uppfattat. Men man har vant sig och behöver numera bara läsa en gång. I Sverige har det blivit standard att representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund uppvisar ett så pinsamt odemokratiskt beteende att de försöker störa meningsmotståndare, istället för att ta debatten med dem. Detta kan förr eller senare fastna i halsen på dem, med tanke på vad lagboken säger:

Brottsbalken, 16 kap, 4§:
4 § Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra allmän gudstjänst, annan allmän andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt, domstols förhandling eller annan statlig eller kommunal förrättning eller allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag, döms för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader.

Källa: Svea Rikes lag genom Notisum

Det är bara för Nationaldemokraterna att polisanmäla händelsen. Bevisningen verkar finnas bl.a. på redaktionen hos Helsingborgs Dagblad, och kan krävas utlämnat av polisen vid en förundersökning.

Egentligen vill jag säga några ord om Nationaldemokraternas svenskfientliga politik också, men det känns som om den kritiken kommer helt i betydelsemässig skugga av riksdagspartiers bristande demokratisyn. Vad de dessutom inte verkar ha förstått är att de faktiskt har rätt mycket gemensamt just med Nationaldemokraterna: Fientligheten mot Israel/USA, vurmandet för segregation som motsats till assimilering, m.m. Kanske en gemensam demonstration nästa gång vore mer logisk?

Länkar:
Fria Nyheter
Helsingborgs Dagblad 2
Helsingborgs Dagblad 1
Föreningen ungdom mot ”rasism” uttalar sig
Svenska Dagbladet
Sydsvenskan
Sveriges Television
Kvällsposten/Expressen
Nationaldemokraterna rapporterar om sitt eget möte.

Annonser

17 responses to “SSU riskerar straff

 1. Regimen tycker att det är i sin ordning att invandringskritiska möten störs. Det får alltid pågå och ingen döms i efterhand även om de filmas. Tänk vad som skulle hända om sossarnas möten stördes.

 2. Pingback: Nationaldemokraterna + riksdagspartierna = sant? « Markus Wiechels Blogg

 3. SSU höll sig i bakgrunden så ND kan ju försöka polisanmäla hur mycket de vill. Vem ska de anmäla förresten? Guteland som inte var där?

 4. Martin,

  Klippt från HD:
  Motdemonstranterna, som kom från SSU Skåne och Ung Vänster skanderade ”Nassesvin” och gjorde allt för att överrösta Nationaldemokraterna

  Jag konstaterar att det HD skriver inte stämmer med din version om hur SSU agerat, men jag kan förstås inte avgöra vem av dig och HD som ljuger. Normalt är det väl iofs era samarbetspartners i Ung Vänster som ligger närmast bokföring i straffregistret för sina handlingar.

 5. HD behöver inte ljuga, de kan ha missuppfattat det hela. SSU:arna höll sig bakom de som stod längst fram och skanderade. De enda SSU:are jag såg som gick fram tog bara fram en banderoll med budskap och stod där tyst en tid. Sedan kan jag inte gå i godo för att alla SSU:are stod bakom de som stod längst fram och skanderade slagord.

  Men det ska påpekas att en del SSU:are inte var så bekväma med att vara på samma torg som nationaldemokraterna med tanke på det brottsregister en del nationaldemokrater har.

 6. Visst kan även en journalist missuppfatta, men de kanske inte borde utge sådant som fakta som de inte är 100% säkra på är sant.

  Jag är medveten om att SSU inte tillhör de värsta vänsterbusarna, och ofta håller sig just i bakgrunden medan stormtrupperna gör jobbet framme vid scenen.

 7. SSU är inte några ”vänsterbusar”. Du får gärna referera till någon rapport från Säkerhetspolisen som skulle peka ut SSU som några ”vänsterbusar”. Sedan får man intrycket att du menar att vi skulle vara uppdragsgivare till några ”stormtrupper”, så är ej fallet.

 8. Låt oss först göra klart att det är Helsingborgs Dagblad som (indirekt) anklagar SSU för lagbrott. Jag har refererat med HD som hänvisad källa.

  SÄPO pekar mig veterligen inte ens ut Ung Vänster som ”vänsterbusar”, så varför skulle de då peka ut det något mindre aggressiva SSU?

  Nejdå jag tror inte våldsvänstern behöver någon som ger dem order eller uppdrag. Men SSU tyr sig onekligen till samma demonstrationer som våldsvänstern, på samma sätt som Nationaldemokraterna tyr sig till samma demonstrationer som våldshögern.

 9. Återigen, HD har missuppfattat det hela.

  Precis, SÄPO pekar inte ut SSU som några ”vänsterbusar”, således saknar ditt påstående om att SSU skulle vara några ”vänsterbusar” förankring i verkligheten.

  Sedan är det väl inte så märkligt om man stöter på ”våldsvänstern” om man ska manifestera mot ND när ”våldsvänstern” omringat hela platsen där ND står. Eller menade du att vi skulle stå på månen och utföra vår manifestation där? Förresten såg jag inget våld utövas där. Sedan skulle det vara intressant att få veta utifrån vilka variablar du utdömer alla på torget som stod och gapade som våldsvänster? Jag såg en man i 35årsåldern gå förbi med en barnvagn och plötsligt började skrika okvädersord så som ”idioter” och liknande till ND. Våldsvänster?

 10. Inte brukar väl du själv kolla upp med SÄPO först innan du använder subjektiva begrepp om dina meningsmotståndare? F.ö. menar jag precis det jag skrev, d.v.s. att SSU inte tillhör de värsta vänsterbusarna. Granskar du logiken i den meningen så finner du dessutom att den inte nödvändigtvis utpekar SSU som ”vänsterbusar” överhuvudtaget.

  Jag håller inte alls för otroligt att HD missuppfattat (eller ljugit om) SSU’s roll i manifestationen. Det har ett uppenbart allmänintresse att du, som känd företrädare för SSU, förnekar HD’s uppgifter. Jag har därför givit din version utrymme direkt i blogginlägget, genom en uppdatering där detta framgår.

  Ang. det sista. Jag uppfattar att det handlade om någon sorts organiserade störningar mot mötet, och sådana har i de här sammanhangen i alla de fall jag känner till en politisk underton. För inte var det väl en man med barnvagn som tvang talaren att börja om sitt tal? Eller vilka röstresurser menar du att han var i besittning av?

  ”Våldsvänster” är ett begrepp du inte gillar förstås. Tilläggas kan väl att våld kan vara mer än fysiskt. Att få sin yttrandefrihet kränkt och att utsättas för lagbrott anser jag mycket väl kan klassas som att bli utsatt för en slags våld.

 11. Där med kan vi konstatera att det inte finns någon grund för att SSU skulle vara några ”vänsterbusar”. Sedan stämmer det att jag använder av mig av SÄPO för att bevisa påståenden kring mina politiska antagonister. Det är bara att läsa följande artikel om Nationaldemokraterna: http://www.tunstrom.nu/nationaldemokraterna2/

  Logiken i din mening är att SSU är vänsterbusar, men att de inte är de värsta. Men, det är bra att du nu inte anser att SSU är några ”vänsterbusar” längre.

  Vad jag sedan anser om begreppet våldsvänster beror ju mångt och mycket om det är relevant att applicera begreppet vid en viss händelse. Jag förnekar inte att det finns en våldsvänster (de återfinns hos AFA enligt just SÄPO) eller att det utövas vänstervåld i vårt samhälle. Det jag vänder mig mot är att man kategoriskt använder sig av begreppet på allt och alla. För övrigt är det sorgligt att du vill devalvera innebörden av ordet våld. Själv går jag på Nationalencyklopedins definition: ”användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot ngn”. Om du sedan avser psykiskt våld så tror jag inte du riktigt förstått innebörden av begreppet. Du kan ju alltid ringa kvinnojouren och fråga.

 12. Något jag inte får ihop är ditt intensiva motagerande här ang. att SSU skulle vara ”vänsterbusar” (som förutom att det är ett sparkande mot öppna dörrar, ger frågetecken kring exakt vad du menar ingår i det begreppet?), och den lojhet som du till synes visar gentemot Helsingborgs Dagblad, som ju faktiskt anklagat SSU för att vara just sådana. Eller missar jag något? Är du kanske mer besviken på Helsingborgs Dagblad än vad du ger uttryck för här?

  Även jag kan referera till SÄPO i olika sammanhang, men nu pratar vi om värdeomdömen som både du och jag kan använda på olika sätt. ”Vänsterbuse” och ”främlingsfientlig” är 2 exempel. SÄPO lär inte hjälpa någon av oss med förankringar, åtminstone inte om vi använder dem om varandra eller våra resp. politiska läger.

  Vänstervåld kan se ut på olika sätt, liksom våld överhuvudtaget. Oavsett vad som står i nationalencyklopedin, så är psykiskt våld ett tämligen etablerad begrepp. Googling ger 31500 träffar.

 13. Lojalitet mot HD? Inte alls. HD har aldrig sagt att SSU skulle ha gjort något olagligt. Den tolkning gör DU av deras artikel. Retar mig knappast på HD. Det gör ju snarare dina partikamrater i Helsingborg.

  Jag kan referera till erkända källor för vidimera påståendet att sverigedemokraterna är främlingsfientliga. Du kan inte göra det ang. ”vänsterbusar”.

  Jag har inte förnekat ordet psykiskt våld, det jag dock ifrågasätter är om du förstår innebörden av själva ordet. Du får ju gärna referera till psykiatriker som anser att Marc Abrahmsson utsatts för psykiskt våld vid Rådhustorget i Landkrona den 11 april. Tycker du ska bespara innebörden av ordet till de som verkligen utsatts för det.

 14. Jag skrev inte lojalitet utan lojhet, freudianska felsägelser i all ära.

  Det handlar förvisso om min tolkning av vad HD skriver, men konkreta framställningar som HD gör ger å andra sidan bara en möjlig tolkning. HD skriver ju de facto ordagrant att SSU skanderade ”nazzesvin” och gjorde allt för att överrösta talaren. Särskilt det senare påståendet är en ren brottsanklagelse mot din politiska förening, och ändå reagerar du med en axelryckning? (förutom att du skjuter mig i egenskap av budbärare… om än med lösa skott)

  Nej, du kan inte hänvisa till erkända källor som anger SD som främlingsfientligt, såvida de källorna inte är del i politisk propaganda och därmed inte politiskt oberoende. ”Främlingsfientlig” är dessutom ett subjektivt begrepp utan entydig definition, liksom t.ex. ”vänsterbuse”. Inget av orden kan användas vetenskapligt.

  Eftersom du försöker ge begreppet ”psykiskt våld” en specifik tolkning så att företeelser med bestämdhet faller utom eller inom begreppet, så torde bevisbördan ligga på dig. Jag tycker du själv skall referera till psykiatrisk expertis så att vi kan få se om din snäva definition av vad som ryms inom begreppet ”psykiskt våld” har vetenskapligt stöd eller inte.

 15. Ja, lille Martin. Ska du inte kräva en dementi av Helsingborgs Dagblad…? Den som tiger samtycker, vet du väl…? 😉

 16. Det har jag ingen som helst avsikt att göra LILLA Lilli.

 17. Äsch, kom igen nu, Martin-Bartin! Det är väl ingen stor sak stenbockskramare emellan…?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s