Ny politiskt dom mot sverigedemokrater

Ännu en ytterst tvivelaktig förtalsdom har fallit riktad mot politiskt aktiva sverigedemokrater, trots att reell substans för dom saknas, men där domaren ändå fattat beslut om fällande dom.

Det finns ett nyhetsvärde i att publicera texten som de dömts för, och jag kommer publicera texten eller en länk till texten här på min blogg, i mån av tid och i mån av att jag hittar informationen. Leder det till anmälan och dom även mot mig, så må det vara hänt.

Totalt har vi nu 3 domslut på kort tid där sverigedemokrater dömts för förtal p.g.a. vad som uttryckts på deras bloggar. I 2 av fallen (varav det här omskrivna är ett av dem) handlar det om rena skitsaker, sett till sammanhanget. I det tredje fallet var det möjligen en lite råare ton, men där var det 2 som trätte mot varandra på sina resp. bloggar, men där likväl den ene dömdes för förtal av den andre.

Den här sortens domslut mot vad som skrivs på bloggar, är mycket ovanliga. Beslut ligger av naturen vidöppna för godtycke, eftersom det är svårt att avgöra vad som är förtal och inte. Ska man hårddra det så att varje möjligt fall av missaktning mot någon annan (som inte enbart handlar om värdeomdömen) skulle leda till dom, så skulle merparten av Sveriges bloggare vara dömda vid det här laget.

Carl Bildts blogg var i blåsväder för ett par år sedan, då han inte underhållit kommentarerna på bloggen. Han är som bloggägare ansvarig enligt lagen om elektroniska anslagstavlor. Trots det dömdes aldrig Carl Bildt för de mycket grova yttranden som skrevs på hans blogg, bl.a. med uppmuntran om folkmord i Mellanöstern.

Svenska domstolar är ute på mycket tunn is när de låter domslut avgöras av människors politiska hemvist. T.o.m. domstolar i länder som Zimbabwe, Iran och Vitryssland tänker efter en gång extra innan de ger sig i kast med sådan ljusskygg verksamhet.

Svenska domstolars agerande handlar i det här fallet inte enbart om rättsröta.
Det handlar om korruption.

HD 1
HD 2
Sydsvenskan
SvD

Annonser

27 responses to “Ny politiskt dom mot sverigedemokrater

 1. Du kan ju börja med att lägga ut domen. Den är offentlig handling. Sen kanske någon eller några är intresserade av att ta en diskussion med domaren.

 2. Ja du, det är väl strid mellan vänster och höger.

  Och det är så att vi Vänstern helt enkelt vinner.

 3. Carl B,

  Jag ska i första hand se om jag får lite tid över att leta upp och presentera texten som domen gäller. Själva domen är precis som du säger offentlig handling, och kan letas upp av den som är intresserad.

  EnTysk,

  Jag tolkar det som att du tycker det är helt i sin ordning med politiska domar, d.v.s. att medborgare inte är lika inför lagen?

  Dessutom vill jag omformulera dig lite. Om det är en strid som du beskriver, så står den inte mellan Vänster och Höger, utan mellan gammalt Vänster/Höger-tänk å ena sidan och politiskt nytänkt å andra sidan.

 4. Om domen är politisk kan jag inte uttala mig om, men medias rapportering är, som du skriver, anmärkningsvärd. Public service-medarbetaren på Rapport spann som en katta när hon läste upp nyheten…

 5. Man ser ett mönster, men det kan också bero lite på att förtalsanmälningar så här långt mestadels kommit från vänster och inte så ofta från SD-håll. Det är klart att anmäler man inte så får man heller inga vunna mål. Men det handlar även om Vad man dömt för. Det handlar om trivialiteter och det saknas exempel på liknande fall. Ändå dömer man friskt. Det liknar inte allas likhet inför lagen i mina ögon.

  Jag använde den mycket starka termen ”korruption”, och jag önskar att jag inom kort kommer motbevisas och därmed få skamset erkänna att det var för starkt uttryckt. Men jag tror inte det är så stor risk. Idag fick jag veta att jag själv förtalsanmälts p.g.a. det här blogginlägget:

  http://patrikohlsson.wordpress.com/2009/10/29/zana-hussan-borde-skammas/

  Dock som jag förstår inte p.g.a. inlägget i sig, utan p.g.a. kommentaren skriven av ”Arafats polis”. Såvida inte tingsrätten kastar skiten i papperskorgen, så lär jag återkomma till det här inom kort.

 6. Sanslöst människorna är bara rädda

 7. Det länder dig till heder att du ställer upp för dina vänner, men jag är rädd för att ni har en dålig sak. Och sedan när är politiskt våld en skitsak?

 8. Lilli,

  Politiskt våld, vilket den dubbelt skadeståndsbelönade samhällsomstörtaren Fredrik Jönssons kompisar ägnar sig åt, är absolut ingen skitsak.

  Nu nästa fråga. Skulle mina nyss nämnda rader kunna bli föremål för enskilt åtal vad gäller ärekränkning? Vi har följande frågeställningar:

  Kan det vara åtalbart att kalla en kommunist för samhällsomstörtare?

  Kan det vara åtalbart att anklaga någons ospecificerade kompisar för brott?

  Kan det vara åtalbart att antyda att någon har kompisar som ägnar sig åt brott?

  Hårddrar man brottsbalksparagrafen om ärekränkning, vilket gjordes i samtliga 3 fall där partikamrater dömdes, så bör det vara möjligt vad gäller åtminstone punkterna 1 och 3, eftersom det handlar om klander mot utpekad person.

 9. Förtal handlar inte om ”klander mot utpekad person”, utan om att lämna en uppgift om att en person är brottslig eller på annat sätt klandervärd, som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Ett nedsättande värdeomdöme räcker inte, utan undantas uttryckligen från paragrafens (5:1 BrB) tillämpning, något du inte tycks förstå. I samtliga tre fall har det varit tal om grova anklagelser mot utpekade personer, och inte om några värdeomdömen. Läs domarna innan du klagar på dem och kallar dem politiska – annars framstår dina ord mest som löjliga och ogrundade…

  Skulle inte uppgiftslämnande om att en person är brottslig eller på annat sätt klandervärd, innebära klander mot utpekad person? Läs en gång till vad du skrev.

  Jag har läst domarna och jag har aldrig sagt att ett nedsättande värdeomdöme skulle räcka för förtal. Jag kan t.ex. fritt skriva att både Fredrik Jönsson och Zana Hussan är 2 jubelidioter eller något mycket grövre, utan minsta risk.

  I de 2 Landskronafallen handlade det om skitsaker, sett till sammanhanget. I Helsingborgsfallet var nivån grövre, men å andra sidan del i att 2 trätte med ömsesidiga stämplingar, där den dömdes nivå inte uppenbart låg lägre än motpartens.

  Visst stinker de här domarna av politiskt ställningstagande, men det hindrar inte att det även finns andra intressanta aspekter. Juridik, och vad som är möjligt/omöjligt inom juridik, är ett spännande och viktigt ämne.

  Relaterad lag:
  http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19620700.htm (5 kap, om ärekränkning)

  //Mods anm

 10. Pingback: Tunström » Blog Archive » Bara munväder från sverigedemokrat

 11. Ska man förstå att du förstår lagen, vilket du uppenbarligen gör, får du nog låta bli svepande omdömen som ”Ska man hårddra det så att varje möjligt fall av missaktning mot någon annan skulle leda till dom, så skulle merparten av Sveriges bloggare vara dömda vid det här laget.”, vilka verkligen ger intrycket av att du anser att även värdeomdömen skulle kunna konstituera förtal. Jag förstår fortfarande inte hur det skulle kunna vara skitsaker att påstå att någon deltog i en attack som klassades som brott mot medborgerlig frihet, eller att påstå att någon utövade våld mot en namngiven Sverigedemokrat. Jag tycker att våld mot Sverigedemokrater är allvarligt, och därför måste det rimligen även vara allvarliga anklagelser, att tillvita andra sådant våld, enligt min mening.

 12. Då är vi alltså eniga om att politiskt våld är allvarligt. Men anklagelser om att en vid namn nämd person ägnar sig åt denna allvarliga brottslighet är alltså en skitsak?

  Jag förstår inte…

 13. Nu ska vi se…

  Jag noterar att Helsingborgssossen Tunström länkar hit… vilket jag förstås i alla artighet besvarar med en dubbelriktning.

  Gustaf,

  Lagen om ärekränkning (och ev. andra relaterade lager) är ren innantilläsning och handlar inte så mycket om att *kunna* lagen. Det senare anser jag inkluderar en bred förståelse för tolkningar av lagen och då behöver man vara djupare juridikkunnig än vad någon bloggdebattör inkl. mig själv förmodligen är åtminstone i den här debatten.

  Jag fortsätter med att adressera även Lilli.

  Såhär var det för att ta de mycket kort ang. åtalen mot Stefan och Carinas bloggande.

  Fall 1. De hade en text på sin blogg , vars närmaste tolkning var att Fredrik ”Finken” Jönsson deltagit aktivt i attacken mot SD’s utbildningsmöte i Eslöv den 15 oktober 2006. Texten låg ute ett fåtal timmar innan de insåg att de borde formulerat den annorlunda, och under tiden hann några 10-tal besökare besöka deras blogg (men inte nödvändigtvis läsa just den texten). Påståendet om Finkens deltagande bekräftades av ett antal partikamrater som varit på plats i Eslöv i samband med utbildningsmötet. Ord stod alltså mot ord. Finken är aktiv i vänsterextrema kretsar där politiskt våld bejakas.

  Domen blir förtal, trots att det finns en serie förmildrande, försvarbara och rent förringande omständigheter. Dessutom saknas egentligt jämförbara domar. Det är anmärkningsvärt att domaren väljer att fälla, men inte ens jag påstår att han går vid sidan om lagboken när han gör det. Det *går* att döma för förtal och domaren tvekar inte att använda möjligheten, fastän det varit fullt möjligt och av sammanhanget naturligt för honom att hänvisa till förringande omständigheter som skäl för att fria.

  Fall 2. Här finns viss likhet med fall 1, men detta är ännu märkligare eftersom det är mer diffust och därför ännu mindre borde vara lämpat för åtal. Dessutom är det inte bloggägaren som författat texten, som även finns på andra stället på internet. I fall 1 gällde det, om jag minns rätt, anklagelse om angrepp med stenar. I fall 2 handlar det bara om att han (samma person, Finken) påstås ha använt våld. Vad för sorts våld och i vems tolkning framgår inte. Om fysiskt eller psykiskt våld avses framgår inte. I vems tolkning det är våld framgår inte. Faktum är att begreppet våld inte ens behöver innebära något brottsligt. Domaren väljer att fälla, vilket ännu mer än fall 1 saknar juridiskt motstycke vad gäller liknande fall.

  Eftersom domaren borde valt att fria i båda fallen, i synnerhet i fall 2, så väljer jag att kategorisera det som de svarande döms för, som skitsaker och politiska domar. Det påminner starkt om korruptionen i rättsväsenden i länder som vi föreställer oss som demokratiskt mindre utvecklade.

 14. Patrik, du medger att du inte håller koll på lagtolkningarna, och uppenbarligen har du inte läst relevanta rättsfall (det finns en hel del intressanta sådana) eller läst i kommentaren till brottsbalken. Det fundamentala felet du därför gör vid din analys är, enligt min mening, att den inte är juridisk, utan mer känslomässig och lekmannamässig. Du blandar exempelvis ihop sanningsfrågan med förtalsfrågan. Faktum är att ett helt och hållet sant påstående (t.ex. att någon är dömd för pedofili) kan utgöra förtal. Sanningsfrågan ska i ett förtalsmål prövas först då det ansetts att spridningen av en uppgift var försvarlig. Inte i något av de tre fall du tagit upp har spridningen ansetts vara försvarlig, och domstolen har därför inte ens haft laga möjlighet att beakta sanningshalten i påståendena. Det finns inga ”förmildrande omständigheter” som gör det möjligt att fria, om publiceringen är oförsvarlig.

  Gällande sanningsfrågorna finns det dock även där uppenbara invändningar mot dina resonemang. Du skriver exempelvis att ”[p]åståendet om Finkens deltagande bekräftades av ett antal partikamrater som varit på plats i Eslöv i samband med utbildningsmötet”. Detta är ingenting som stod klart för Lunds tingsrätt, utan där vittnade endast Michael Rosenberg, som inte själv hade sett Jönsson delta i attacken. Olsson och Herrstedt hade inte heller sett Jönsson, och det hade inte heller Björn Söder. Ord stod alltså inte mot ord i rätten. Att Jönsson skulle vara ”aktiv i vänsterextrema kretsar där politiskt våld bejakas”, är ”guilt på association”, och bör inte beaktas av någon domstol i en rättsstat.

  I det andra fallet har det framförts en del helt irrelevanta invändningar, t.ex. att ett påstående ”även finns på andra stället på internet”. Att någon redan har spridit en uppgift, eller att den finns i en dom eller någon annanstans, utgör enligt rättspraxis inte en anledning att anse att det inte rör sig om förtal. Även om man återger uppgifter kritiskt, kan det röra sig om förtal, om uppgifterna inte är sanna. Erik Almqvist har aldrig påstått att Fredrik Jönsson utövat våld mot honom, varken fysiskt eller psykiskt, så någon skälig grund för ett sådant påstående finns knappast. Att automatiskt förknippa Jönsson med vad andra eventuellt har gjort mot Almqvist är att än en gång göra sig skyldig till ”guilt by association”.

  Domarna är på det hela taget väldigt välskrivna och välmotiverade, och jag kan inte alls se hur de kan ses som politiska. Hade du, Patrik, uppriktigt talat, ansett detsamma om det hade varit en kommunist som varit anklagad för förtal av en Sverigedemokrat?

 15. Gustaf,

  Du sparkar åter in öppna dörrar och försöker framställa motsägelser kring det jag skrivit, utan hållbar motivation. När du talar om att *jag* är känslomässig och lekmannamässig, kastar du dessutom sten i glashus.

  Ett tips: När du refererar till detaljer som t.ex. gäller de här domarna, så är det liksom vid alla referenser klädsamt om länkar bifogas. Då kan det dessutom bli intressant för läsaren.

 16. Patrik, jag menar inte att visa någon bristande respekt för dig, och framförde i all välmening att dina resonemang var känslomässiga och lekmannamässiga, vilket är fullt begripligt, eftersom du ju faktiskt _är_ lekman. Du får gärna ta upp exempel på direkta felaktigheter från min sida. Gällande domarna, har du recenserat dem flera gånger, så jag antog att du i vart fall hade tillgång till fullgoda referat av dem. Domen från 2008 finns på http://tinyurl.com/herrstedtjonssonI och utdrag från domen mot Dragan finns på Martin Tunströms sida – http://www.tunstrom.nu/2009/12/bara-munvader-fran-sverigedemokrat/. mvh

 17. Jonathan Lindborg

  Varför är det så svårt att bara hålla en saklig och mogen diskussion istället för att angripa sin meningsmotståndare? Varför måste ni sverigedemokrater angripa person istället för att hålla er i sakfrågan?

  Skyll inte ifrån er på att domarna skulle vara politiskt motiverade. Det är bara struntprat. Ni har enbart er själva att skylla. Den dagen då ni har lärt er att hålla er till sakfrågorna och argumentera sakligt, den dagen kommer ni slippa öppna plånboken och få domar mot er.

 18. Gustaf,

  Ingen fara, du hade märkt om jag ansett det som personangrepp, eftersom det då aldrig publicerats.

  Min utbildning är akademisk, men den juridiska biten begränsar sig till ca 5-8 högskolepoäng (2 småkurser för snart 20 år sedan). Du får gärna berätta om din egen gedigna bakgrund i juridik, om du har någon sådan.

  Du kanske inte läst vad jag skrivit riktigt eller förväxlar mig med någon annan? Jag har inte skrivit ett ord som förutsatt att man haft domarna framför sig, tror inte ens jag gjorde det i samband med att jag hade dem i ganska färskt minne efter att precis ha läst dem.

  Ps. Där hade vi ett antal länkar ja, tack för dem.

 19. Jag är jurist själv, och har såväl förtalspraxis som brottsbalkskommentaren (om 5 kap.) i färskt minne =) Jag förväxlar dig inte med någon, utan anser bara att en person som uttalar sig tvärsäkert om hur en domstol _borde_ ha dömt, också borde känna till på vilken grund domstolen dömt som den gjort. Du kallar domarna politiska, och jag undrar fortfarande vilket fog det skulle finnas för en sådan bedömning, när jag själv inget ser.

 20. Jonathan L,

  Du är väl centerpartist om jag inte minns fel, och därmed del av rådande maktstruktur och i högsta grad jävig vad gäller uttalanden i den här frågan. Självklart skulle du aldrig tycka att rättvisan eller någon annan samhällsinstans behandlade en sverigedemokrat orättvist, oavsett om det var sant eller inte. Ditt inlägg är förutsägbart och intetsägande. Dessutom får du gärna säga Du till mig. Jag är inte förtalsdömd, inte än iaf.

  Gustaf,

  Det ligger i sakens natur att ett uttalande om att domstolar fattar politiska domslut, har subjektiva drag, oavsett om det finns grund för uttalandet eller inte. Du verkar ha trott att jag anklagat domstolen för att fatta beslut vid sidan om lagen, men så är det givetvis inte. Jag har resonerat kring och inom det lagrum som gällt för de här domsluten.

  Stark innebörd på subjektiv grund… ja det är självfallet något problematiskt över det, och något som jag i normalfallet undviker. De här domarna finner jag anmärkningsvärda av skäl jag angivit. Du håller inte med mig. Och där fastnar vår diskussion.

  Juridik är inte liktydigt med paragrafrytteri, utan det finns oftast utrymme för olika möjliga tolkningar och bedömningar vid rättsfall. Då spelar praxis och prejudikat stor roll, om det är rimligt/möjligt att tillämpa.

  Jag har letat en hel del efter liknande fall av bloggförtal, men inte funnit något som liknar dessa fall. Möjligen då lite avlägset friandet av Carl Bildt, efter att han upplåtit sin blogg för kommentarer som bl.a. uppmanat till etniskt folkmord i Mellanöstern. Men det är inte direkt jämförbart med detta.

  Som van bloggbesökare har jag genom åren sett oräkneliga fall på personangrepp med beskyllningar som utan tvivel skulle matcha lagen om ärekränkning. Det är mycket vanligt och en fråga är förstås varför det inte döms mer. Anmäls det för litet? Frias det för mycket?

  Finns fler liknande fall, så tar jag gärna del av dem. Lyckas du visa mig ett antal liknande tidigare fall med liknande domslut, så kan du faktiskt tvinga mig att backa helt eller delvis från mina anklagelser om politiska domar… d.v.s. det du försökt men misslyckats med hittills.

  Du får också gärna ge en kommentar på möjligheterna för Zana Hussan att fälla mig för förtal, p.g.a. kommentaren skriven av ”Arafats polis” i inlägget ”Zana Hussan borde skämmas”. En anmälan har skickats in till tingsrätten i Helsingborg. Jag kommer läsa vad du skriver med intresse, om du har något att säga ang. det.

 21. Domstolar gör olika bedömningar. Att en domstol skulle göra en annan bedömning än den som tingsrätterna gjort i detta fall, är knappast i sig ett tecken på politiska domar. I dessa fall kan jag dock inte påstå att det funnits utrymme för andra tolkningar i sig. Det har rört sig om nedsättande uppgifter som har spritts för att någon skulle missaktas. Ingen praxis talar till de dömdas fördel här. Domarna är inte politiska, och hittills har ingen sagt varför de skulle vara det. Tingsrätternas ledamöter är knappast kommunister. Att det inte döms mer beror sannolikt på att det stäms för lite.

  Gällande Zana Hussan tycker jag att man ska låta bli att tillåta kommentarer vars innehåll man inte kan ställa sig bakom. Givetvis ansvarar man för de kommentarer man publicerar på sin blogg.

 22. Gustaf,

  Ang. det första så finns inget mer att tillägga. Vi har redogjort för vår syn i ett antal inlägg.

  Vad gäller Zana Hussans anmälan, så får vi väl se vad som händer. Aktuella lagrum bör kunna vara skadeståndslagen, brottsbalkens paragraf om ärekränkning, samt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

 23. Funderat på att ta frågan om bloggkommentarer direkt till HD?

 24. Kanske en intressant idé, men jag inväntar delgivande om anmälan innan jag försöker bedöma vad som är lämpligt.

 25. I vilket fall spelar lagen om elektroniska anslagstavlor, som du också nämnt, ingen roll, eftersom den inte tar upp förtal. Detta innebär givetvis inte att man inte kan ansvara för förtal ändå, utan endast att det inte utgör ett särskilt brott att underlåta att ta bort förtal. Det kan dock utgöra förtal i sig. Se vad som sägs om underlåtenhetsansvar på https://lagen.nu/dom/nja/2007s805. Sedan undrar jag hur man skulle komma ifrån sitt ansvar som blogginnehavare, om det är så att man förhandsgranskar alla kommentarer. Inget publiceras ju utan blogginnehavarens aktiva handlande.

 26. Mycket intressant med den bifogade domen, så tack för den. Allt relaterat är av intresse. Mina egna undersökningar lär intensifieras när jag väl får delgivandet.

  Det finns en lag (den nämnda) som tydligt anger vilken sorts meddelanden en bloggägare är skyldig att ta bort, och rimligen måste det vara juridiskt relevant att hänvisa till den i det här sammanhanget. Fallet du hänvisar till handlar om HMF, vilket – till skillnad från förtal – innebär skyldighet för ägaren att avlägsna meddelandet enligt den lagen.

  Steg 1 måste rimligen vara att det skrivna klassas som förtal, annars faller det ju redan där. Är det förtal, så kommer ansvarsfrågan. Smyga i buskarna klandervärt? Måla på brevlåda brottsligt? (även om det är vattenfärg som försvinner i nästa regn?). Gå runt och sälja tidning klandervärt? Någonstans borde ju allvarsgraden i fällt uttalande bedömas och involveras i det juridiska sammanhanget.

  Jag noterar att åklagaren i fallet bygger en bild av omständigheterna, där bl.a. bloggägarens syfte och eget bemötande tas upp. Intressant att se lite hur en åklagare resonerar kring sådant, och tillmäter det betydelse. I ZH-fallet är det ju så att mitt eget aktiva bidrag, förutom godkännandet av kommentaren, är att ifrågasätta sanningsvärdet av de påståenden som riktats mot ZH. Båda mina tillagda meningar i kursiv stil, går på tvärs mot att det skrivna skulle handla om någon absolut sanning. Sedan noterar jag förstås också att åklagaren inte heller funnit det beskrivna fallet som ”medhjälp till brott”, vilket visar att en sådan bedömning inte sker lättvindigt (politisk och annan neutralitet förutsatt).

  Vi kan spekulera hit och dit och egentligen vill jag inte föregripa alltför mycket av mitt eget resonemang här, eftersom det är tankar som ev. kan ingå i mitt svaromål. Jag räknar med att tingsrätten tar upp ZH-fallet till behandling inom kort. Då får vi se hur de resonerar.

 27. Jag såg själv [den i sammanhanget aktuella kommunisten] under Eslövsattacklen 2006. Han var en av dem som attackerade partiets möte och [den i sammanhanget aktuella kommunisten] misshandlade till och med en sverigedemokrat. [Den i sammanhanget aktuella kommunisten] missbrukar rättsväsendet som uppenbart är partisk och politisk. Fy fasen för sådana som han!

  Hej Anonym! För att skydda dig från att göra dig skyldig till förtal, har jag bytt ut namnangivelsen enligt vad som framgår ovan. Den ende som fysiskt skadades under mötet var partisekreterare Björn Söder, men de gärningsmännen är okända. Du får gärna namnge vilken sverigedemokrat du syftar på, så kan vi kolla upp sanningshalten. //Mod’s anm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s