SD framåt i kyrkovalet

Sverigedemokraterna har preliminärt nått 2,84% av rösterna i valet till kyrkomötet, vilket är en ökning från föregående kyrkoval 2005, där partiet nådde 1,74% av rösterna. Nu går detta val inte att jämföra med ett riksdagsval, men om en ansats ändå ska göras så måste beräkningen ske mot endast de partier som också ställer upp i riksdagsvalet. 78,2% av rösterna tillföll sådana partier. Inom den gruppen fick SD därmed, per matematisk uträkning, 3,63% av rösterna.

Sverigedemokraterna ökade alltså med 63%, vilket måste ses som en god framgång. Faktorer som trots allt kan ha dämpat resultatet, är lågt valdeltagande, trolig underrepresentation bland svenska kyrkans medlemmar och att partier som främst Frimodig kyrka driver frågor som kan uppfattas som snarlika SD’s. Dessutom undersöks rapporter om valsabotage riktat mot SD’s valsedlar på ett 30-tal orter, alltifrån slängda valsedlar till att kyrkans representanter vägrat lägga ut våra valsedlar. Om valfusk kan bekräftas, är det troligt att SD kommer begära omval i berörda distrikt.

Resultatet ger en mandatökning för SD från 4 till 7 i kyrkomötet, som totalt har 251 ledamöter. De vunna mandaten fördelas geografiskt baserat på resultaten i stiften. Preliminärt, utan hänsyn till ev. förändringar p.g.a. personval, kommer SD’s mandat i kyrkomötet att tillsättas av följande ledamöter:

Liz Dahlin, Lunds stift
Jonas Åkerlund, Stockholms stift
Margareta Sandstedt, Uppsala stift
Patrik Ehn, Göteborgs stift
Håkan Klasson, Växjö stift
Lars Gunnlev, Strängnäs stift
Björn Söder, Lunds stift

Lunds stift, bestående av Skåne och Blekinge, blir som väntat bästa stift för SD med 5,31% av de avgivna rösterna. Det är med 1,03 procentenhets ökning och 24% relativ ökning dock beskedligt jämfört med SD-resultaten i många andra stift. Lite beroende på hur man mäter så var framgångarna för SD störst i Göteborgs stift, med en uppgång på 1,76 procentenheter, från 1,38% 2005 till 3,14% 2009. Sett till relativ uppgång var uppgången störst i Skara stift. Där fick SD 2005 0,74% av rösterna och 2009 2,24% av rösterna, d.v.s. en ökning på 203% (d.v.s. drygt 3-dubbling) mot 2005 års kyrkoval.

I och med de mer blygsamma framgångarna i Lunds stift, så minskar den traditionella sydliga övervikten något för SD. En jämnare fördelning av sympatierna över landet är positivt för partiet, samtidigt som det givetvis varit trevligt med en kraftig ökning även i de redan starka distrikten. Positivt i Lunds stift är dock, förutom den klara uppgången, att SD ligger kvar på sina 3 mandat. Samtliga övriga partier som redan hade representation i stiftsfullmäktige, minskade mandatmässigt. Bakgrunden är att antalet ledamöter reducerats. Status Quo är under de omständigheterna en framgång, och säkert är även beslutet att minska antalet ledamöter till 65 klokt. Ju fler kockar desto sämre soppa, kan gälla även för demokratin, och det kan verkligen ifrågasättas om det behövs nästan 30000 kyrkopolitiker för att säkra demokratin inom Svenska kyrkan. Ju fler inblandade, desto dyrare administration.

Konstateras kan också att riksdagspartiernas kampanj för att få folk att rösta enbart i syfte att motverka Sverigedemokraterna, misslyckades helt. Det första som skulle bekräfta att det lyckats, hade varit ett ökat valdeltagande. Istället blev det det lägsta på minst 12 år. Hade någon form av kampanj med potentiellt mätbar effekt lyckats, så kan följande sägas:

* Den hade inte i första hand missgynnat SD, utan gynnat de partier som står allra längst från SD, d.v.s. de längst till vänster, eftersom de är mest ”effektiva” för att mota SD. Ingen hade t.ex. röstat på någorlunda närliggande Frimodig Kyrka för att försöka straffa SD. Det innebär att det hela egentligen blivit en kampanj för vänsterpartierna. De närde dock inga direkta framgångar i detta val (om man inte räknar MP som vänsterparti).

* Ingen kan tro att en sådan kampanj, om den fått bett, inte skulle motsvarats av en motreaktion. Med det resultat SD fick, skulle 35 röster på andra partier krävts för att mota uppåteffekten av en enda SD-röst. Redan en svag motreaktion skulle ätit upp kampanjeffekten eller mer troligt, vänt den till SD’s fördel.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s