Varning för tillbakavridning av klockan

islamirland
Islam av idag påminner i vissa avseenden om den riktigt gammaldags kristendomen. Maktfullkomligheten, självgodheten, bokstavstron, våldet som medel för målet, o.s.v. Förvisso finns den del av detta ännu kvar i enskilda kristna samfund (som då gärna kallas ”sekter” i media), men i stort har kristendomen sekulariserats och tämjts, vilket varit ett viktigt led i västvärldens utveckling mot demokrati och humanism. Kristendomen är idag en viktig och omistlig del av vårt kulturarv och de goda bitarna ur den, kanske främst Nya Testamentets kärleksbudskap, är av godo att ta med in i framtiden.

Religionens maktfullkomlighet är någonting vi lagt bakom oss i den civiliserade delen av världen. Åtminstone borde det vara så. Hur otänkbart det än kan tyckas i en modern värld, så reses likväl nu krav på att religionens helighet skall höjas över yttrandefrihetens – och dessa krav tas skrämmande nog seriöst av världen i stort och av våra västerländska samfund.

Det senaste exemplet är Irland, som sedan länge haft en blasfemilag, tänkt att skydda katolicismen. Den lagen har nu skärpts betydligt och hädelse av religion har förbjudits och belagts med mycket hårda straff. Var och en förstår att denna lag inte har med katolicismen att göra. Kristendomen har även på Irland genomgått en omfattande sekularisering, även om den skett senare än i t.ex. Sverige. De som jublar över den här lagen är förstås inte Irlands katoliker/kristna, utan de delar av Irlands snabbt växande muslimska befolkning som inte vill anpassa sig efter västerländska värderingar och yttrandefrihet.

Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, högskolan i Kalmar, skriver en intressant artikel i Svenska Dagbladet: Teokratins återtåg i Europa.

Han skriver bl.a. följande mycket tänkvärda ord:
Under förevändning att skydda troende från kränkning erbjuder man ett redskap för fanatiker att sätta munkavle på sina kritiker. Det är bara att bli tillräckligt upprörd, så kan man få hjälp av domstolarna.

Jag rekommenderar läsning av hela artikeln.

Det var förbjudet att skämta om religion i Sverige såväl som på Irland under 1600-talet. Den 23 juli 2009 blev det åter förbjudet på Irland (… men bara ifall någon spelar tillräckligt upprörd. Den som gör en ”Life of Ahmed”-satir på Muhammed lär ligga illa till).

Annonser

11 responses to “Varning för tillbakavridning av klockan

 1. Intressant inlägg! Men jag tror inte man ska underskatta påveväldet…

 2. Staffan Bengtsson

  ”Nya Testamentets kärleksbudskap” <- sådana flosker går hem för att ingen, jag menar ingen läser Nya Testamentet, trots att den finns överallt. Däremot har många en förutfattad mening om vad dokumentet innehåller.

  Man kommer inte långt in i någon av evangelierna förrän man funnit en Jesus som har alla klassiska personlighetsdrag av en intolerant despot. På tre platser föreslås det att döda; den som dekonverterar en kristen bättre dränkt (Mat 18:6), de som hoppar av kristendomen samlas ihop och brännas (Joh 15:6), till sist påminner han om att man enligt Guds lag skall döda ett barn som "smädar" sina föräldrar (Matt 15:4). Bland hans uttalanden finns "jag har inte kommit med fred utan med svärd" (Matt 10:33-36), "jag har kommit för att sätta eld på jorden" (Luk 12:49-53) och "den som inte är med mig är emot mig" (Matt 12:30). Han tillverkar vapen och går till attack (Joh 2.15), han får sina lärljungar att köpa vapen (Luk 22:36), och han kräver fullständig underkastelse, annars kommer Gud att bränna/krossa/förstöra hela städer (Matt 11:21-23). Jag går inte ens in på Paulus åsikt om kvinnor här…

  Underkasta inte kristendomens antidemokratiska innehåll, det finns svart på vitt i bibeln och väntar på att bli läst. Fundamentalisterna har redan läst det, liberala kristna är beroende av att servera kakan och säga att ingen skall äta den samtidigt.

 3. Lili,

  Nej det ska man iofs inte, men det är ganska uppenbart vad påveväldet går för och det bemöter ständigt ett öppet och intensivt motstånd inifrån, vilket inte kan sägas ha ett motsvarande förhållande inom islam (icke-minst eftersom kritik mot de högsta ämbetena inom islam är förenat med fara för liv och hälsa i de flesta muslimska länder).

  Staffan Bengtsson,

  Du sparkar in öppna dörrar. Liberala, i betydelsen icke-bokstavstroende, kristna behöver bara konstatera samma faktum som alla andra – att bibeln är en gammal skrift som i delar är otidsenlig.

  Jag kollade ett par av dina exempel.

  Mat (18:6):
  Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.

  Ingen konkret uppmaning till våld. Det handlar inte heller uppenbart, som du skriver, om att dekonvertera någon.

  Joh (15:6): Om någon icke förbliver i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren och förtorkas; och man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden, och de brännas upp.

  Inte heller där någon konkret uppmaning till våld. Liknelser lämnar alltid öppet för tolkning.

  Vad jag funderar på är om omskrivningar av våldsamma formuleringar togs bort under 1900-talets nyöversättningar? Det är möjligt att det ingick i moderniseringen av bibeln. Vad gäller koranen har iaf inga sådana försök skett. Där flyter de otrognas blod nästan överallt, i rikt och mustigt formulerade ordalag.

  Bibeln online:
  http://bibeltemplet.net/bibelnonline/

  Koranen online (vet ej om den är fullständig):
  http://al-quran.info

 4. ”Var och en förstår att denna lag inte har med katolicismen att göra.”

  Eukemiskt fjäskande inför kyrkovalet…?

 5. Staffan Bengtsson

  Det har aldrig skett någon modernisering av bibeln, vad som hänt är att folk slutat läsa den och litar på att andra gjort det. Eftersom prästen eller barnens bibel aldrig tar upp bibelns mörkare sidor så är det få som är varse om dem.

  Det finns mot den kulturella uppfattningen till motsatsen, inga bibelord mot att döda. Det är en 1900-tals ”omtolkning” som är inspirerad av västerländsk humanism snarare än bibeln. Istället för att vara bibelinspirerad går det ungefär till så här; ”Gud är god, att inte döda är gott, därför säger Gud att man inte skall döda, säger bibeln annorlunda är den fel”.

  Det finns ett gammeltestamentligt budord om att inte mörda, men mord är när någon olovligt dödar en annan. Det är därför man som första handling efter att budorden introduceras dödar en stor mängd av sina egna vänner och familjer (2 Moseboken 32:26-29).

  Joh 15:6 (samla och bränn) är orsaken till att bränning på bål var den traditionella avrättningsmetoden mot icke-kristna och häxor. Den avrättningsmetoden var konstant i så gott som hela den kristna världen.

 6. Staffan Bengtsson

  Förlåt, låt mig omformulera;
  Det finns ett gammeltestamentligt budord om att inte mörda, men mord är när en civil olovligt dödar en annan civil. Att döda människor på av auktoritet tillåtet sätt är inte mord (idag gäller detta vid krig eller i självförsvar).

  Det är därför man som första handling efter att budorden introduceras kan döda en stor mängd av sina egna vänner och familjer (2 Moseboken 32:26-29) utan att det på något sätt är inkonsistent med budorden man just infört.

 7. SB,

  Nya bibelöversättningar har gjorts till svenska bl.a. 1917 och 1999. Vilka moderniseringar som gjorts på andra språk vet jag inte, men det faktum att det är tillåtet att släppa nya officiella versioner av bibeln med moderniserad översättning, innebär en fundamental skillnad gentemot islam, där något sådant vore otänkbart. Det finns *en* officiell koran, skriven på arabiska. En god muslim måste lära sig arabiska för att kunna läsa den ”riktiga” koranen.

  Jag tror det är en vanföreställning att bibelns ”mörka” sidor skulle vara okända för gemene man. Det ingår i normal allmänbildning att känna till att bibeln är skriven i en annan tid än vår egen, och icke minst innehåller även anspelningar på våld.

  ”Joh 15:6 (samla och bränn) är orsaken till att bränning på bål var den traditionella avrättningsmetoden mot icke-kristna och häxor. ”

  Jag tror du kan hitta fler bränn-liknelser i bibeln. Har du belägg för att just Joh 15:6 skulle varit inspirerande till häxbränning?

  Men återigen, du sparkar in öppna dörrar. Jämförelsen mellan svunna tiders brutalitet i kristendomens namn – som är känd för alla som läst historia på mellanstadienivå – med nutida motsvarigheter inom islam, är både intressant och relevant.

  Jag märker ju att du tycker illa om kristendomen. Därför undrar jag vad du tycker om islam?

 8. Lilli,

  Du får gärna utveckla dig och ge din uppfattning om vilken religion Du tror lagen har att göra med, och vilka krafter Du tror kommer försöka använda sig av den.

 9. Staffan Bengtsson

  Jag ser alla totalitära dogmer som ett hot mot den fria parlamentaristiska demokratin. Dessa inkluderar kristendom, islam, kommunism m.m. Jag har båda svenska versionerna av Koranen och det är väldigt tydligt hur militant det verket är. Jag ser ett hot mot det fria samhället från båda religionerna (kristendom/islam). I Islams fall krävs det inte mycket för att få någon att reagera, men det i viss mån gör kristendomen farligare. Islam har begränsad möjlighet att nå västvärldens politikertoppar, fundamentalistisk kristendom tar bakdörren in och har redan gjort det.

 10. Jag håller med om din centrala slutsats i inledande meningar. Även ang. kristendomen, ur ett historiskt perspektiv.

  Islam har redan nått västvärldens beslutsfattande, och når allt djupare efterhand som kraven från en växande muslimsk minoritet växer sig starkare. Det kan du inte vara blind för.

  Fundamentalistisk kristendom av idag, vad skulle det vara och var finns den? Om vi tar t.ex. Sverige som exempel

 11. Duger det inte med dumsmarta kommentarer…?

  Nå, katolicismen i Irland har väl fått en del obehaglig uppmärksamhet i samband med alla saker om barnmissbrukande präster. En god grund för Vatikanen att lobba för inskränkningar i yttrandefriheten.

  Utnyttja lagen kommer förmodligen alla de att göra som sätter religion högre än frihetsrättigheter. De finns förmodligen i alla religiösa läger, om än starkare i vissa än i andra.

  Det har hävdats att muhammedtegningernes ursprungliga syfte var att slå Tidehverv över fingrarna, och att redaktionen blev chockad när Mellanöstern plötsligt stod i brand. Vill dock inte uttala mig om hur troligt detta är.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s