Lennart Petterson (c) svarslös

maudDen här otäcka bilden bör ge Lennart Pettersson en tankeställare om den bruna last hans parti har i bagaget…

Trots assistans från en sjuklöverkollega i Bjuv och trots förmånen av slutreplik i Hd’s debatt, lyckas Lennart Pettersson (c) inte presentera något svar på Erik Almqvists sakliga ifrågasättande av Lennarts enögda vurmande för vårt alltmer avsvenskade och mångkulturella samhälle. Istället ser vi åter en klassisk uppvisning i frustrerat tillkortakommande där argument (brist på) ersätts av floskler, plattetyder och med den förolämpning som det innebär att kalla någon, eller ännu värre en hel grupp kollektivt, för främlingsfientlig. Pettersson försöker även kleta på oss sverigedemokrater en massa andra groteska åsikter som vi inte har.

Erik Almqvists siffror och argument bemöts inte. Lennart Pettersson försöker istället blanda bort korten genom att ta upp den totala invandringen till Sverige sedan 60-talet. Han hade varit välkommen att presentera den dåvarande arbetskraftsinvandringens troliga plus mot dagens tärande massinvandringsminus, men han gör inga ansatser. Vad som är ämnet för diskussionen är dessutom de nutida problemen och de senaste 25 årens oansvariga invandringspolitik, som Alliansen och Socialdemokraterna bär ett tungt gemensamt ansvar för.

Sverigedemokraterna saknar resurser att tillsätta egna forskningsutredningar kring invandringens kostnader. Vad vi gör är däremot att sätta ljuset på de seriösa, genomarbetade utredningar som redan gjorts och kommer att göras. Erik Almqvist presenterar i sitt debattinlägg regeringens egen utredning för invandringens nettokostnader, gjord av Jan Ekberg 1991. Ekberg presenterar där siffran 40 miljarder som årlig nettokostnad för invandringen. Andra forskare har presenterat högre siffror och Ekberg själv justerade upp sin siffra i slutet av 90-talet. Lennart Petterssons undlåtande att kommentera Ekbergs siffror eller presentera andra siffror i försök att kontra Eriks argument, vittnar om svaghet, för att inte säga kapitulation.

Almqvist ger Pettersson ett bra svar på frågan vilket Sverige Sverigedemokraterna vill bevara: ”Det svenska samhället som ännu är normerande i Sverige”. Till detta fnyser Pettersson något om att äta pizza och kebab och sitta på uteserveringar och därefter kommer något om spritmissbruk sedan vikingatiden. Djup nog att tänka sig svenskhet som värnandet av humanistiska värderingar (som vi i mycket har gemensamma med övriga västvärlden), vårt rika svenska kulturarv, vår nationella samhörighetskänsla och vårt unika välfärdssystem som bygger på att beakta alla medborgares värde lika (och vars frambyggnad i mycket motverkades av hans gamla centerparti, då med annat namn och stundom med kraftiga bruna stänk), finns inte i Petterssons snäva och oikofobiska världsbild.

”Vi behöver influenser från andra länder och vi ska självklart ta till oss det som är positivt.”

Sverige har alltid haft invandring och kommer alltid att ha invandring. Sverige har alltid påverkats av influenser utifrån och kommer alltid att påverkas av influenser utifrån. Sverige har också och kommer också alltid självt att påverka andra länder med utvandring och influenser från vårt samhälle. I dagens värld är människors rörlighet större än någonsin tidigare, på gott och ont. Det ställer krav på en ansvarsfull invandringspolitik som verkar långsiktigt och sätter Sveriges bästa i fokus. En sådan invandringspolitik ställer även hårda men rimliga krav på dem som invandrar till Sverige – krav som många skötsamma invandrare aldrig ens behöver påminnas om, utan som de uppfyller ändå! En sådan invandringspolitik finns inte i dagens Sverige och stöds heller inte av vare sig allianspartierna eller de rödgröna.

”Det är fullständigt tomma ord!”

Här har vi det slutliga beviset för att Lennart Pettersson inte förstår ett dugg av Sd’s politik. Men munnen den går ändå.

Sverigedemokraternas modell bygger, precis som Erik Amlqvist säger, på delaktighet och gemenskap och att den bästa välfärden uppnås i ett samhälle där människor känner gemenskap och ömsesidig respekt. Hade sverigedemokraterna haft en annan grund, så hade jag inte varit sverigedemokrat. Det är jag för att jag tror på de värden och värderingar som Erik sätter fingret på.

”Sd:s politiska budskap har syftet att skapa konflikter mellan olika grupper. Det är också att inte vilja ha hit människor som kommer från andra länder. Är detta att skapa gemenskap och ömsesidig respekt? Sd är och förblir ett främlingsfientligt parti.”

Det är riksdagspartiernas groteska nidbild av Sd som har syftet att skapa konflikter och segregation mellan olika grupper – och som tyvärr i viss grad också uppnår den effekten. Vi ska helt enkelt straffas för att vi har mage att ifrågasätta, enligt medeltida recept för häxprocesser. Genom att underhålla och upprätthålla rädsla och fördomar mot en politisk motståndare hoppas man kunna behålla makten. Att utsatta grupper, som t.ex. invandrargrupper som ännu är dåligt insatta i svensk politik, mår illa och blir skrämda eftersom de inte klarar att värja sig mot skrämselpropagandan, betyder ingenting för den cyniska politiska adel som Lennart Pettersson representerar.

Att presentera vulgärbilder av politiska motståndare (eller av andra grupper i samhället – Hitler använde det t.ex. mot judarna) är ingen teknik som Lennart Pettersson hittat på själv. Sådant förekommer och har förekommit i alla samhällen präglade av låg toleransnivå och/eller bristande demokrati, moraliskt sönderfall, de styrandes översittarmentalitet o.s.v. Vi sverigedemokrater kommer aldrig att vika för sådant, utan i den mån vi upptäcker påhopp och lögner riktade mot oss alltid gå i svaromål, presentera vår politik, och spräcka den politiska adelns spykänsleframkallande präktighet.

”Centerpartiet säger att alla människor är olika men alla har lika värde och rättigheter. Det är skillnad det!”

Säger… bra att du fick med det ordet. Säger en sak, gör en annan.

Jag kommer aldrig sänka mig till Lennart Petterssons sandlådenivå där politiska meningsmotståndare dras kollektivt i skiten och förses med personkränkande stämplar. Därför erkänner jag gärna att det finns centerpartister som, oförfalskat och från hjärtat, tycker precis som Lennart Pettersson beskriver att Centerpartiet säger. Som parti står dock Centerpartiet för samma pladderhumanism som de övriga riksdagspartierna.

Människors lika värde beaktas uppenbarligen inte av sjuklöverpartierna, bl.a. eftersom invandringspolitiken enbart är formad kring de starka grupper som lyckas ta sig innanför Sveriges gränser. Det är på dessa som det läggs oerhörda resurser, trots att förmågan att göra världsresor är ett uselt kriterium för att mäta skyddsbehov. Men det är dessa som syns och som riksdagspartierna tror sig kunna tjäna poänger och hävda sin moral på. De mest hjälp- och skyddsbehövande som blir kvar någon annanstans, vill riksdagspartierna inte ta i ens med tång.

Annonser

2 responses to “Lennart Petterson (c) svarslös

 1. Bra skrivet!

  Kan ju passa på att publicera även min replik på moderaten (som jag tyvärr inte fick med i HD):

  Bertil Olsson (m) replikerar på mitt förra inlägg om invandringens konsekvenser. Olssons resonemang haltar dock märkbart. Han särskiljer själv, likt sitt parti, på samer och svenskar. Trots det menar han att samer skulle vara ”ursprungssvenskar”. Hur den ekvationen går ihop förstår jag inte. Värt att nämnas i sammanhanget är att ”svenskar” bosatte sig i större delen av Sverige före ”samer”.

  Olsson ondgör sig över min ”människosyn” utan att på något sätt förklara vad han ogillar med denna. Likaså påstår han att de omfattande kostnader, som förra regeringen beräknade att massinvandringen till Sverige för med sig, är ”helt felaktiga”. Givetvis utan att peka på några brister, hänvisa till några andra kostnadsutredningar eller på något annat sätt belägga sitt påstående.

  Vidare slår sig Olsson för bröstet och hävdar att han tror på ”den västerländska synen på demokrati, mänskliga rättigheter och friheter” och ”yttrande- och pressfrihet”. Det gör även jag, men till skillnad från Olssons parti och övriga riksdagspartier, så är vi sverigedemokrater även beredda att försvara dessa värden. Vi accepterar varken att grundläggande demokratiska värden åsidosätts till förmån för anspråk från minoriteter som kräver särrättigheter, eller när Sveriges makthavare idkar självcensur för att inte stöta sig med den antidemokratiska muslimska världen. Vi sverigedemokrater värnar nationalstaten och det svenska samhälle där det funnits en hög grad av gemensam identifikation, gemensamma värderingar, gemensamt språk och gemensam kultur – de grundfundament som har möjliggjort det svenska folkhemmet och den svenska välfärdsmodellen. Och trots moderaternas tappra försök att misskreditera Sverige, och ifrågasätta om det ö h t existerar några svenskar, så anser jag fortfarande att det svenska samhället varit långt mer framgångsrikt och välfungerande än det framväxande mångkulturella.

  ——

  Ang. den märkliga replikordningen kan jag ju också publicera min mailkonversation med HD om detta:

  Eftersom jag nu har fått två svar på mitt förra debattinlägg undrar jag om jag kan skriva ett nytt svar som besvarar båda på samma gång?

  Mvh
  Erik

  Hej

  Som du kanske såg i dagens tidning satte vi streck i debatten. Petterson öppnade och får också avsluta enligt kutym.
  Hälsningar
  Sven-Åke Olofsson

  Ok, kan jag då få möjlighet att i alla fall bemöta Bertil Olsson med den replik jag skickade in den 6 november?

  Erik

  Hej

  Sorry om det blev fel. Denna debatt är avslutad, som vi meddelade i dagens tidning. Varje part har fått säga sitt och risken är att det sedan går på tomgång. Det kommer att finnas rikliga tillfällen att återkomma till detta åren fram till valet.
  Hälsningar
  Sven-Åke Olofsson/debattred

  Kutym brukar annars vara att den som först blir replikerad får genmäle på repliken, likt Pettersson nu fick. På samma sätt skulle jag gärna vilja replikera Olsson. Som det är just nu har ni dessutom släppt in 3 inlägg som angriper sd i denna debatt, och 1 inlägg som försvarar sd.

  Mvh
  Erik

  Hej igen

  Tyvärr, streck i debatten. Nya inlägg genererar nya inlägg igen. Detta är en situation vi ständigt lever med. Sätter vi inte streck fortsätter debatten i det oändliga. Vi har flera andra inlägg som väntar (som angriper sd) i den här rundan men även de kommer inte in.
  Bästa hälsningar
  Sven-Åke OLofsson

  Självklart måste man någonstans sätta streck i debatten. Det jag vänder mig mot är den obalans ni skapar i debattserien genom att släppa in 3 inlägg mot sd och 1 till försvar. Samt att er debattregel om att den som först blir replikerad också får slutreplik uppenbarligen gäller Pettersson men inte mig.

  Mvh
  Erik

  Hej igen

  Jag har noterat detta men nu är det som det är denna gång.
  Bästa hälsningar
  Sven-Åke Olofsson

 2. Tack Erik för dina värmande ord och för presentationen av info kring debatten.

  Det är klart som korvspad att en redaktion någonstans måste sätta streck i debatten och att det inte varje gång kan bli millimeterrättvisa, men här blir du och Sd mycket hårt angripa 2 gånger, utan att du tillåts genmäle! Det är anmärkningsvärt och givetvis anar man att redaktionen hade hanterat detta annorlunda om den angripne företrädaren tillhört något av riksdagspartierna (inkl. FI och Junilistan).

  Så långt ris… men ros också till HD för deras system med återkopplingslänkar till bloggar. Det går förstås inte att ersätta med replik i papperstidningen, men ger läsarna möjlighet att med ett musklick komma vidare till vår syn på saken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s