Varför skyddar inte polisen demokratin?

Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU höll idag torgmöten i Malmö och Landskrona. Tyvärr hade jag inte tillfälle att närvara personligen (har dock ägnat mig åt annat sd-arbete så jag är ursäktad).

Mötena stördes i strid med svensk lagstiftning av vänsterextremister och vänsterpolitiker. Båda mötena stördes och polisen undlät helt att lösa problemet, göra sitt jobb och ingripa med erforderlig fasthet för att skydda demokratin. Istället tillät man motdemonstranterna att störa mötet och även uppträda hotfullt mot Sd’s representanter. Vi vet dock av erfarenhet att detta inte skall skyllas på enskilda poliser. De har sina order uppifrån om vad de skall/får göra och inte göra.

Skriver om mötet gör bl.a.
Sdkuriren
Sydsvenskan
Rosenberg
Dragan med vänner
Helsingborgs Dagblad
Svenska Dagbladet rapporterar

Det ska inte behöva vara så här. I min värld är det inte bara tillåtet att demonstrera mot sådant man ogillar eller inte förstår, utan jag t.o.m. uppmanar folk att göra det, oavsett om objektet för protesterna heter Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, kapitalism, förstatliganden eller någonting annat.

Det är däremot inte tillåtet att störa möten och idag 4 oktober har många sd-kritiska människor brutit mot lagen i Malmö och Landskrona, vilket kommer få rättsliga följder om de som närvarade vid mötena är tillräckligt benägna att polisanmäla. Bland de som borde rättsförföljas, dömas och straffas finns politiker från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

När yttrandefriheten kränkts så finns stöd i lagen för beivran. Elisabeth Lundblad på ”Dragan och hans vänner”-bloggen (länk ovan) presenterar 2 exempel ur lagboken:

RF 2 kap. 14 § 1 st.
Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller trafiken. I övrigt får dessa friheter endast begränsas av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Ordningslag (1993:1617) 2 kap. 4 § 1 st.
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser.

Jag har hittat ytterligare 2 relevanta paragrafer:

Brottsbalken (1962:700)

Om brott mot allmän ordning

4 § Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra allmän gudstjänst, annan allmän andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt, domstolsförhandling eller annan statlig eller kommunal förrättning eller ock allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag, dömes för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.
För uppvigling skall dömas även den som muntligen inför en samling av krigsmän eller i annat meddelande till krigsmän uppmanar eller på annat sätt söker förleda dem till en handling eller underlåtenhet som innebär att de åsidosätter vad som åligger dem i tjänsten.
I ringa fall skall ej dömas till ansvar. Vid bedömande huruvida ringa fall föreligger skall särskilt beaktas, om det förelegat endast obetydlig fara för att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.
Är brottet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt brott eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Lag (1986:645).

Länk till Brottsbalken

Annonser

3 responses to “Varför skyddar inte polisen demokratin?

 1. Dessa visselpipor fick SD att märkas i media idag. Att sedan polisen inte gör sitt jobb och en och annan chef får kritik av JO blir nästa nyhet. En demokrati kan inte bekämpa ett demokratiskt parti, när skall de inse detta?
  Det finns bara en väg för SD, och det är framåt.

 2. Du skriver väldigt lite om Sverigedemokrater som skriker sieg heil och bråkar med antirasister… Det kanske är så att ni som är längst ut på höger – och vänsterkanten är av samma åsikt när det gäller störande av allmän ordning och våld? För mig ter sig beteendet väldigt lika.

 3. Sosse-Ewelina,

  1. Jag skriver väldigt lite om det, eftersom det inte förekommer. Du är välkommen att presentera motsägande exempel.

  2. Varför säger du ”kanske”? Ta reda på fakta istället för att spekulera, ang. vilka det är som står bakom störande av allmän ordning för förespråkar våld.

  Ponera vilka grupper som ditt eget parti lierar sig med och har band till. I början av maj 2008 festade SSU tillsammans med våldsorganisationen AFA under vänsterveckan på Stockholms universitet. AFA har under året bl.a. utfäst belöningar för dem som misshandlar människor de ogillar, och de stämplades i en SÄPO-rapport i våras som ett hot mot demokratin, främst p.g.a. sina fysiska angrepp på politiskt aktiva sverigedemokrater.

  Under Salemmarschen stod SSU sida vid sida med andra vänstergrupper, vilka uppmanade till mord.

  Socialdemokraterna har ett ungdomsförbund vars medlemmar bajsar ner hotell och skämmer ut Sverige utomlands, vars nuvarande ledning utlovar belöningar till dem som förgiftar folk och vars tidigare ledare dömts för att bl.a. ha kallat en krogvakt för ”svartskalle”.

  Det blir rätt (tragi)komiskt när ni socialdemokrater pratar om andras brister och dåliga människosyn.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s