Piratpartiet, står ni för detta?

Ibland blir man bara uppgiven och bedrövad. Obduktionsbilder på de mördade Arbogabarnen sprids nu via sajten Pirate Bay, Piratpartiets skyddsling nummer 1! Hur kan någon vara så gemen och bestialisk, så hänsynslös mot mordoffrens anhöriga?

Pappan till de mördade barnen har kontaktat Pirate Bay och bett dem ta bort bilderna. Pirate Bay skall ha svarat ”Det var ett jävla tjat. Nej, nej och åter nej”. Pirate Bays pressansvarige Peter Sunde uttrycker: ”Jag tycker inte att det är vår uppgift att bedöma om någonting är etiskt eller oetiskt eller vad andra människor vill lägga upp på nätet”.

Man kan tycka vad man vill om fildelning av musik och filmer och upphovsrättsfrågor kring sådant, men här ser vi nu att fildelning kan handla om helt andra saker. Det är en nyttig lärdom inför ställningstaganden kring en moderniserad lagstiftning kring fildelning.

Vad säger Falkvinge och Co? Kommer Piratpartiet förbli tysta under skammens rodnad på sina kinder? Själv äcklas jag och vill härmer uttala mitt starkast möjliga fördömande av dem som bär ansvar för spridandet av bilderna, däribland Pirate Bay själva!

Piratpartiet som är möjliga arvtagare efter Sverigedemokraterna till positionen ”största parti utanför riksdagen”, borde avkrävas svar på sin inställning till Pirate Bays förehavanden och policy.

Annonser

26 responses to “Piratpartiet, står ni för detta?

 1. Hota då menar jag med övertygelse så ingen tvekan finns, att ta bort porren från deras uppkoppling så får ni ett enormt mycket mera underdånigt svar tillbaka.

 2. Tja du kan inte tala för varken TPB eller PP men jag kan berätta om vad offentliga handlingar är. Det är handlingar som finns tillgängliga för allmänheten. Vem som helst kan alltså begära att få ta del av dem. Förundersökning i det aktuella fallet, Där alltså bilderna ingår är en sådan offentlig handling. Pirate Bay har alltså inte gjort något som inte svenska myndigheter redan gjort, mer än att möjligtvis förenkla processen lite. Offentliga handlingar finns för att skapa ett transparent samhälle. I det här fallet tjänar det syftat att människor själva skall kunna ta del av det material som som låg till grund för att en person dömts för ett allvarligt brott. Lagen om offentliga handlingar existerar för att säkra rättsäkerheten och demokratin. Vad gäller bilderna så kan man diskutera huruvida det var lämpligt av rätten att inkludera dem i de handlingar som släpptes. Eventuellt så är det en lag fråga som riksdagen bör titta på men att beskylla TPB för att sprida offentliga handlingar är i allra högsta grad populistisk gojja. Såväl tv som tidningar utnytjar ofta bilder på svårt sargade offer i artiklar och tv-inslag. Så sitt inte och gnäll på TPB för att de gör myndigheternas jobb åt dem, fråga istället riksdagledamoterna om de avser utreda eller ändra på reglerna för vad som ska och inte ska ingå i de offentliga handlingarna.

 3. Helt rätt Perra! Väl rutet. Vad media gör är att piska upp en känslostorm och peka finger åt TPB, som vanligt. Det ligger helt i linje med den vanliga smutskastningen som upphovsrättslobbyn driver. PO, du borde fråga dig hur man kan vara så bestialisk och hänsynslös att man vill ta del av denna offentliga handling! Om man går den vanliga vägen via posten eller om man använder nätet har ingen betydelse. Informationen var och är fri.

 4. PB har inte publicerat något material. En enskild användare av deras tjänst har publicerat ett offentligt dokument som alla medborgare har rätt att ta del av.

  ca 30 användare var intresserade av att ta del av detta material från denna källa. troligtvis hade då hundratals personer tagit del av detta genom offentliga kanaler.

  sen hände något. tv4, och därefter svd valde att publicera en snyfthistoria, och medvetet länka direkt till var man får ta del av detta material.

  Konstigt nog så länkade dom inte till var alla andra normalt hämtar ut offentliga dokument, som dittills varit den naturliga och mest populära källan. Nej, man väljer att visa en kontroversiell källa som i princip ingen kände till.

  för oss som faktiskt tror på offentlighetsprincipen är inte det här något märkvärdigt, handlingen var och förblir offentlig.

  Om svd hade gjort samma uppslag om att man kunde hämta dessa bilder på annat officiellt håll istället, så hade det fått exakt samma genomslag.

  Hade man inte varit intresserad av att skapa rubriker på samma vis som aftonbladet så hade föräldrarna sluppit denna onödiga strid, som naturligtvis är kontraproduktiv.

  SVD verkar dock inte ha några moraliska skrupler här.

  PB väljer att stå för offentlighetsprincipen, SVD väljer att hänga ut familjen.

 5. Det är en väldig skillnad på att värna yttrandefriheten och skapa ett onödigt lidande hos redan krossade människor. Att förlora sina barn är en katastrof utan dess like men sedan veta att en massa människor laddar ner / sprider OBDUKTIONSBILDERNA är ofattbart grymt. Man måste ibland avstå sin arättigheter av empati för andra – annars fungerar inte friheten.

  Och tyvärr visar detta TPB rätta ansikte, profithunger och total avsaknad av etik – skrämmande!

  /defender

 6. Defender uttrycker mina egna åsikter i frågan.

  Information var och är fri, säger någon. Vad är information? Vem bestämmer vad som är information? Det har tidigare förekommit att Pirate Bay varit behjälpliga med att sprida även barnpornografi. Springer beskyddarna även i sådana fall till Pirate Bay’s försvar?

 7. Bland miljontals torrenter är det inte så lätt för dem att hålla reda på varenda lilla fil folk delar med sig av.

  Men Piratebay har alltid plockat ned barnporr så fort de har fått reda på att den funnits där.

  Att köra med det argumentet är korkat. Det är dessutom HELT ovidkommande i sammanhanget.

  Rättsdokumenten i fråga är offentliga handlingar. Dvs helt lagliga för allmänheten att ta del av. Genom internet eller på papper.

  Har du något problem med det är så det svenska staten du ska klaga på.

 8. Som politisk bloggare (privat eller ej) har man ett visst ansvar att åtminstone läsa på om det man väljer att uttala sig om.

  Tänk på att du sänker hela Sd i många människors ögon varje gång du uttalar dig så här oerhört okunnigt och genomkorkat.

  Du förödmjukar dessutom dig själv och skjuter stora hål i din framtida trovärdighet.

 9. Pingback: Arbogamålet och offentlighetsprincipen « Christian Engström (pp)

 10. Som Perra säger ovanför, det är offentlig information. Vem som helst kan begära ut förundersökningen från den berörda myndigheten, och vem som helst är fri att publicera eller sprida materialet vidare. Så har det alltid varit. Att det har blivit något enklare för folk att få tag på dokumentet genom att det nu finns digitalt är inget argument för att på något sätt inskränka rätten till att publicera offentliga dokument.

  Jag kan förstå att anhöriga inte vill att massor av nyfikna sitter och kollar på obduktionsbilderna, men i sådana fall är ju TPB helt fel part att rikta kritik mot – det är ju SVD, DN, TV4 och andra som har ökat intresset för dem. Och det är framför allt domstolen som inte har sekretessbelagt dem.

  Kanske behöver lagstiftning och praxis ändras så att fler handlingar sekretessbeläggs med hänsyn till individers privatliv – det är ju ungefär samma problem som med kreditupplysningssidor som RatsIt där vem som helst kan (kunde?) ta fram skatteinformation och annat om vem som helst i Sverige. Men om en handling är offentlig så är den offentligt – det vore väldigt farligt att införa godtyckliga begränsningar för genom vilka kanaler och av vem den får spridas.

 11. Obduktionsbilder på de mördade Arbogabarnen sprids nu via sajten Pirate Bay

  Fakta Hela rättegångsmaterialet på flera hundra sidor inklusive bilderna fanns att tillgå på TPB inte bara bilderna.
  Fakta Materialet var offentligt – dv fri att tillgå för alla
  Fakta TPB har inte gjort något olaglig
  Fakta – Utan pressens snyft och sensationshistoria med betoning på bilderna skulla antagligen bara ett fåtal har brytt sig att söka och ladda ned materialet.

  Läs dessutom meningen som citerades i SvD engång till: Det var ett jävla tjat. Nej, nej och åter nej
  Tyder inte ordet ”tjat” att pappan har kontaktat TPB flera gånger och kan det då inte vara möjligt att han har fått ett hövligt nej först? – Har vi någon kännedom om vad pappan har skrivit som till slut föranledda det irriterade svaret till slut? – Dina fördömanden är osakliga så länge du inte kan presentera hela sanningen och helt förlitar dig på en enda och ur sitt sammanhang losryckt mening

  Jag tycker inte att det är vår uppgift att bedöma om någonting är etiskt eller oetiskt eller vad andra människor vill lägga upp på nätet”.
  Jovisst! – och vart vill du komma? – Det är inte TPB som har tillgängligtgjort materialet – som dessutom var en offentlig handling – TPB princip har alltid varit att ställa sig neutral till vad andra lägger up på Internet – barnpornografi undantaget. – Om TPB börjar rucka på den principen då blir det till slut omöjligt för dem att upprätthålla klara gränser.

  Du kanske äcklas – och det är är din goda rätt – men at du har mage att skriva en massa känslosamma och grundlösa bekyllningar och attacker – det äcklar mig!

 12. Mia,

  Det går alltid att försöka mästra med att andra är okunniga o.s.v, när man inte gillar deras åsikter. Du får gärna precisera dig till konkret kritik, så ska jag bemöta den. Allt jag ser nu är att jag trampat på dina väldigt ömma tår.

  Donsan,

  Känslosamheterna besparade jag till största delen dina ögon. Under dagen har jag förstått att folk är långt mer upprörda över det som hänt, än vad jag begrep när jag skrev blogginlägget. Medkänslan för de redan obeskrivligt hårt drabbade anhöriga i Arbogafallet, är glädjande nog stor.

  I övrigt: Ja det TPB har gjort är tyvärr högst sannolikt lagligt, med nuvarande lagstiftning.

 13. Det var ett jäkla okunnigt kacklande från vissa här då!

  För den som vill förkovra sig i en rejäl dos fakta i målet så rekommenderar jag Blogges faktagenomgång: http://tianmi.info/blogge/posts/08/09/06/Fakta-kring-TPB-och-arbogaprotokollet/

 14. Fredric,

  Jag skulle vilja klassificera Bloggelitos “Fakta kring TPB och arbogaprotokollet”, vilken du länkade till, som klassisk propaganda. Det är en blandning av ensidigt presenterade fakta och egna vinklingar, vilket paketeras och presenteras som “kunskap”. Man ser det alltför ofta i olika sammanhang, särskilt just i de “gammelmedia” som Bloggelito kritiserar men såtillvida gör gemensam sak med.

  I det här fallet ligger väl det föråldrade snarast i att vi har en lagstiftning som inte hängt med teknikens utveckling. I den luckan verkar The Pirate Bay, och de kan själva påverka om de gör det hedersamt (i folks ögon) eller inte.

  Jag kunde ha skrivit mitt grundinlägg litet längre och omfattat fler delar i problematiken. De ibland anarkidoftande motargumenten att friskriva TPB från ansvar hade förmodligen blivit desamma.

  Jag noterar att Piratpartiet har svarat i frågan, och jag tycker Christian Engströms (pp) synpunkterr är betydligt mer intressanta än Bloggelitos.

  Det är inte att skjuta på fel mål att inkludera the Pirate Bay i problemet. Spridning och underlättande av spridning är en del av problemet (jag har då aldrig sagt att det skulle vara det enda).

  The Pirate Bay kan till stor del jämföras med en sökmotor, så långt har Christian Engström rätt. Med det sagt är det ju bara att konstatera att TPB har eller bör ha skyldigheter, liksom andra sökmotorer! Google, som av långt fler förknippas med begreppet “sökmotor”, samarbetar internationellt med myndigheter i juridiska och även etiska frågor. Det handlar bl.a. om att motverka barnpornografi på internet.

  Christian Engström: “…det man ska diskutera är möjligen vad som är offentlig information och inte.” Precis. Jag betonade själv frågan lite högre upp, vad som är information och inte.

  The Pirate Bay ska inte utses till ensam syndabock, men de ska heller inte friskrivas från ansvar. Spridning och underlättande av spridning är redan juridiska begrepp i andra sammanhang. Det behövs moderniserad lagstiftning, i det här fallet för att skydda brottsoffer från kränkningar.

 15. Feta fingrar… lyckades kladda bort ett inlägg från CJ Åkerberg, men hade texten kvar, vilken löd:

  du inser den totala ironin i att ha en banner som basunerar ut ”SKYDDA YTTRANDEFRIHETEN” på bloggen i och med detta inlägg, no?

  Mitt svar:

  Nej den ironin inser jag inte.
  Yttrandefrihet och anarki är skilda saker.

 16. Nej. Yttrandefriheten är absolut. Antingen är man för eller emot; det finns inget mittimellanläga som du tycks anse.

  För, du är egentligen inte för yttrandefrihet, utan det du är för att man skall få yttra sådant som du finner behagligt.

 17. Mattias,

  Du har missuppfattat begreppet yttrandefrihet. Det innefattar inte innebörden att det skall vara fritt fram att kränka andra människor.

  Om du nu anser yttrandefriheten absolut, vad säger du då om t.ex. HMF- (hets mot folkgrupp) lagen?

  Själv är du folkpartist ser jag… en FRA-lag-stödjare alltså. Knappast så väl förenligt med att försvara yttrandefriheten.

 18. Nog för att jag redan tidigare visste att de flesta som är aktiva i SD är politiska nötter som sökt sig till SD eftersom de ogillar fullsortimentspartier, men om man nu bedriver en politisk blogg och försöker täcka fler frågor än invandringsfrågan så kanske man ska införskaffa lite basala kunskaper om våra riksdagspartier?

  Av de borgerliga partierna är det ett parti som hade ledamöter som inte röstade för FRA-lagen i riksdagen; Folkpartiet.

  Av de borgerliga partierna är det två partier som haft (och har) ordentliga diskussioner om FRA-lagen och hur våra respektive partier kunde hamna så snett; Folkpartiet och Centern.

  Att påstå att man stöder ett visst specifikt förslag för att man är medlem i ett visst parti tyder på en okunskap om svenskt partiväsende. Att påstå att man stöder FRA-lagen om man är Folkpartist tyder på att man är rejält korkad.

  Men, man kanske inte ska förvänta sig att någon som använder fegisknepet ”den ömma tån” klarar av en stringent och intellektuellt hederlig diskussion.

  Vad gäller hetslagen så är jag motståndare till den. Yttrandefriheten bör inte ha några begränsningar i sig, däremot kan man tänka sig fall där andra lagar begränsar hur och när man får uttrycka sig (men inte vad man får säga)

  Exempel: att förhindra någon att ställa sig med en högtalaranläggning utanför någons fönster mitt i natten är inte att begränsa yttrandefriheten. Att förhindra någon från att skriva vad de vill på min blogg är inte heller att begränsa yttrandefriheten. Att uppvigla andra att ”knacka bög” täcks inte av yttrandefriheten, men däremot ger yttrandefriheten rätten att argumentera mot homosexuella giftermål eller att argumentera för att homosexualitet ska vara förbjudet. Jag tycker att åsikten i sig är vidrig, men som yttrandefrihetsfundamentalist vill jag inte förbjuda någon att yttrycka den.

  Så fort man är beredd att begränsa någon del av yttrandefriheten (dvs vad man får säga, inte hur eller när) så försvarar man inte längre yttrandefriheten eftersom man då med samma resonemang kan begränsa vilken del som helst.

  Då hamnar man i ett läge med ett moralfilter där vissa ska bestämma vad som är moraliskt rätt eller fel och vad man därmed ska få uttrycka.

  Sedan täcks ju dessutom dessa bilder av offentlighetsprincipen. TPB har inte offentliggjort någonting som inte kreti och pleti redan kunde få tag i.

 19. Till det du kallar de ”basala” kunskaperna om riksdagspartierna. En enda ”modig” borgerlig riksdagsledamot, förvisso folkpartisk, lät bli att rösta Ja i FRA-lagsomröstningen 080618. Hon vågade dock inte rösta Nej, utan la ner sin röst. Folkpartiets ledamöter i övrigt, de av dina partikamrater i riksdagen som nu orkade vara närvarande vid denna viktiga omröstning (totalt 67 riksdagsledamöter var frånvarande och lagen röstades igenom med 5 rösters övervikt), röstade JA till FRA-lagen! Att ni sedan lider av intern splittring i frågan gör väl knappast saken bättre för Fp’s eller alliansens del?

  HMF-lagen är även jag emot. FN’s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna anger vilka grupper som skall skyddas från diskriminering. Då ska man inte skapa en lag som bara väljer ut vissa av dessa grupper, och t.o.m. splittrar en av grupperna (etnicitet) så att den gäller alla utom majoritetsgruppen. Jag kunde ev. ha omprövat min inställning till HMF-lagen om den istället rakt av följt FN-deklarationen.

  Det är ofta svårt att entydigt avgöra vad som är en kränkning och inte. Det finns gråzoner. Det finns upplevd kränkning och verklig kränkning, och även gråzoner mellan dem. Ena ytterligheten är anarki. Andra ytterligheten är polisstat. Ett väl fungerande demokratiskt samhälle har en lagstiftning och en konsensus som klarar den balansen.

  Jag har visserligen skällt på Pirate Bay eftersom jag tycker de agerat oförlåtligt i det aktuella fallet, men konstaterar samtidigt att de knappast brutit mot någon lag, när de hjälpt till att strö salt i såren på offren för ett av de värsta våldsbrotten i Sverige på länge.

  Så långt on-topic. Över till det andra du skrev.

  Ska vi prata politiska nötter så räcker materialet till flera romaner om vi plockar dem från Fp eller något annat av de nuvarande riksdagspartierna. Det är dock utanför ämnet, liksom vad som är ”fullsortimentspartier” och inte. Skulle det vara de 7 i riksdagen? Ja det vore väl tusan om de med alla sina betalda politiker som arbetar heltid inte lyckades åstadkomma något åt det hållet, åtminstone rent kvantitativt.

  Du tålde inte att jag använde begreppet ”ömma tår”. Själv drar du dig inte ens för upprepad användning av invektiv, för att i nästa andetag tala om vikten av intellektuell och hederlig diskussion. Trovärdigt? Knappast.

 20. Jag anpassar min diskussionston till debatten. Eftersom ditt inlägg och dina kommentarer inte hållit särskilt hög nivå tidigare såg jag ingen poäng med att anstränga mig och hålla en högre nivå. Vill du ha en saklig debatt utan påhopp är det en fördel om du lägger ribban på den nivån till att börja med.

  Sedan fortsätter du med att visa din okunskap kring partipolitik i allmänhet och Folkpartiet i synnerhet. I de flesta partier ses det som positivt med olika åsikter och att man använder stämmor/landsmöten/whatever-man-nu-vill-kalla-dem för att hitta en gemensam linje. Undantagen från detta är vänsterpartiet och SD där man mer tycks köra med linjen ”håller du inte med så åker du ut”

  Sedan tillkommer givetvis vår halvmesyr till personvalssystem som komplicerar det hela och vilket gör att frågan om det personliga ansvaret och väljarmandatet blir otydligt. Men, det är en ganska lång diskussion och jag har ärligt talat ingen lust att skriva en halv uppsats om det just nu.

  I FRA-voteringen — för att återgå till den — så röstade en folkpartist (Camilla) nej, och en valde att rösta ”avstår” (Birgitta). Nu tycker jag iofs inte att det är basala kunskaper att hålla koll på exakt hur varje ledamot röstade i varje fråga, men eftersom du exemplifierade med FRA och eftersom man måste vara fullständigt ointresserad av — eller okunnig om — politik för att ha missat att Camilla röstade nej så bevisar du ju bara din okunskap.

  Vilket väl återigen styrker det jag skrev tidigare; att det finns en massa nötter i SD. Sedan är det möjligt att du är ett undantag, men dina kunskaper kring FRA-frågan och din inkonsekvens i ytttrandefrihetsfrågan tyder inte på detta. Eftersom Ängelholms diarium inte verkar finnas på nätet (eller så är det ovanligt svårt att hitta) kan jag inte heller bedöma dina kvaliteter som lokalpolitiker, men jag hoppas att du är mer påläst i de frågor som du driver där.

  Vad gäller ”den ömma tån” så är det en debattmetod som man inte använder om man vill föra en intellektuellt hederlig debatt. Du kan läsa Mattias $venssons inlägg om detta ( http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.4096303 ) om du skulle vara intresserad.

  Däremot kan man mycket väl använda invektiv, det får enbart avsändaren — mig i det här fallet — att framstå som en skitstövel och det stör mig inte om någon SD:are skulle tycka att jag är otrevlig. Det påverkar inte debattens hederlighet i sig.

 21. Du verkar gilla pajkastning Mattias. Jag gör det inte. Du framför dock en del argument också, och de är värda respekt även om jag inte delar dem.

  Sd har högt i tak och en öppen intern debatt, så den okunnige är du. Vad gäller V får du fråga dem, men tyvärr har väl gammelkommunismen kvar sitt grepp där.

  ”halvmesyr till personvalssystem ”

  Ja det skulle absolut kunna förbättras.

  Det stämmer. Jag hade missat det med Camilla Lindbergs Nej-röst. Jag ska inte skylla på källan som också missat det… jag borde kollat fler källor för att bekräfta. Den lilla missen räcker alltså för att du ska plocka fram invektivet ”nöt” och skriva på näsan. Tycker du det gör dig till en bra debattör? Oavsett vilket så var Folkpartilinjen i omröstningen JA till FRA-lagen. Du är kanske i fel parti? Om du nu inte stöder FRA innerst inne, svårt att lita på ett parti som håller en så otydlig linje.

  Om någon har ömma tår så ska man alltså inte få påpeka det utan att det anses mästrande och elakt? Glöm det. Det är oftast bara sunt för debatten om ömma tår trampas på. För den skull ska man ju inte trampa på brottsoffer, vilket var ämnet för denna debatt.

  För att ta del av Sverigedemokraternas arbete i Ängelholm, så rekommenderar jag den lokala Sd-hemsidan. Kommunen har protokollen för fullmäktigemötena enkelt tillgängliga på sin hemsida.

  Debattens nivå och hederlighet påverkas i allra högsta grad om någon sänker sig till invektiv istället för att hålla sig till sak. Njuter du av att bli betraktad som en skitstövel, så har du ett problem som jag inte kan hjälpa dig med.

  Har du ingenting nytt att komma med i sak och som hör till ämnet, så föreslår jag streck i debatten.

 22. Patrik
  ”Själv äcklas jag och vill härmer uttala mitt starkast möjliga fördömande av dem som bär ansvar för spridandet av bilderna, däribland Pirate Bay själva!”
  Läser jag fel? – Inget känslosamt här? – ”dem som bär ansvar för spridandet av bilderna, däribland Pirate Bay själva!” när materialet är OFFENTLIGT?

  ”Man kan tycka vad man vill om fildelning av musik och filmer och upphovsrättsfrågor kring sådant, men här ser vi nu att fildelning kan handla om helt andra saker. Det är en nyttig lärdom inför ställningstaganden kring en moderniserad lagstiftning kring fildelning”

  Om du upprörs över det svar pappan fick – kan jag förstå dig – men att misstänkliggöra fildelningen verkar en aning ”over the top” minst sagt. – Vad är problemet? – Materialet är OFFENTLIGT – en PRIVATPERSON har lagt ut det på nätet så att vem som vill kan ta del av det. – Så vari ligger problemet enligt dig? – Om du upprörs över dom integritetskränkande detaljer i materialet – borde du skylla på rättsmyndigheterna som släppte materialet och inte fildelningen

 23. Donsan,

  Ja jag äcklas när brottsoffer kränks, och jag har i det här fallet valt att skildra det i text med en rad eller 2. Varför så upprörd och oförmögen att förstå min empati för de drabbade? Är TPB så heligt?

  Materialets offentliggörande är *en* del av problemet. TPB’s roll i spridningen är en annan del av problemet. Jag har hela tiden kritiserat den rollen hos TPB. Jag har INTE sagt att de skulle vara ensamt ansvariga för hela kedjan av händelser som utgör problemet.

  Det borde enligt min uppfattning inte vara tillåtet att varken sprida eller publicera material av aktuell art och under aktuella omständigheter. Det är en komplex uppgift att komma åt den här typen av problem, men en strid som måste tas, liksom den tas mot terrorism och barnpornografi.

 24. Inlägg från Mattias Lönnqvist, 2008/09/10 at 8:24 f.m., flyttat hit:

  http://patrikohlsson.wordpress.com/anti-censur/#comment-247

 25. Säger du att du vill beskydda yttrandefriheten Monty Python (var det Eric Idle kanske)(som en banner ropar uppe till höger på din blogg) samtidigt som du vill klagar på att någon i allra högsta grad brukar den friheten när personen använder TPB som medel för att sprida de offentliga filerna till en intresserad publik? Brottsoffer har kränks genom brotten de utsatts för, inte genom att tänka på att det som sägs i rätten kan komma att göras tillgängligt för allmänheten i den skriftliga domen. Att minska offentligheten i rättsliga angelägenheter känns som en farlig väg att gå om man har förmåga att se att staten och rättsmaskineriet inte är ofelbara institutioner, utan befolkas av människor som liksom alla andra (möjligen förutom Jesus (av Nazaret) och liknande figurer) ibland gör något som av misstag eller uppsåt leder till ont.

 26. Yttrandefrihet för mig handlar inte om att beskydda någons rätt att sparka på den som ligger. Den som på minsta sätt vill skydda rätten att sprida snaskiga bilder på brutalt slaktade småbarn, mot de anhörigas vilja, måste sakna något väldigt grundläggande.

  Själv låter du munnen gå kring vad som kränker brottsoffer och inte. Parallellen till pedofilidebatten är slående. Där råder full konsensus tack och lov, kring att spridande av material är en del av kränkningen och måste bekämpas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s