Kränkte kvinna – får skadestånd!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna stämmer arbetsförmedlingen och kräver 160000 kr (!) i skadestånd till en muslimsk man som miste sin praktikantplats efter att han vägrat ta en kvinna i hand i samband med en intervju, ”av religiösa skäl”.

Länk till Svd

Länk till Helsingborgs Dagblad

DO Katri Linna: ”-Det tillhör ovanligheterna att vi stämmer myndigheter, men här har man gjort en allvarlig felbedömning.”

Jag undrar vem det är som gjort en allvarlig felbedömning? Missanpassade beteenden och dåligt uppförande ska givetvis aldrig kunna motiveras med ”religiösa skäl”. I detta fall är en förvärrande omständighet dessutom att en av det moderna svenska samhällets okränkbara grunder, jämlikheten mellan könen, har kränkts å det grövsta.

Vad den här muslimske mannen behöver är inget skadestånd, utan en lektion i normalt svenskt folkvett! Han behöver lära sig att i Sverige är kvinnan en fullvärdig människa som ska behandlas med samma respekt som en man, och att diskriminerande åtskillnader mellan könen är oacceptabla. Religiösa sekteristiska beteenden hör inte hemma på våra arbetsplatser. Ska någon betala skadestånd här, så är det den muslimske mannen som kränkte kvinnan, ingen annan.

Och förresten, var är feministerna nu någonstans? De borde gå till storms mot DO, men som vanligt när det hettar till och gäller något annat än rena låtsasfrågor, så kommer vi inte höra ett knyst från dem. Jag äter upp hatten om det skulle visa sig vara fel.

Annonser

7 responses to “Kränkte kvinna – får skadestånd!

  1. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++En nästan vanlig dag i multikulturella svenska Dhimmistan. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Swedish + English Version- – – – -Med uppenbar avsikt att tillskansa sig pengar beskyller sanningslöst och uppsåtligen en invandrad muslimsk kvinna och hennes son en 73-årig svensk pensionär för att ha hotat att döda henne. – – – – – På bloggen http://mordhotadmuslima.blogspot.com skildras kort och koncist på engelska en händelse, som till sin art troligen kommer att bli altmera vanlig i Sverige efterhand som friktionen mellan invandrare från främmande kulturkretsar och etniska svenskar ökar. Händelsen har blivit polisanmäld av den muslimska parten som mordhot. .Sedan följer en skildring inklusive kommentarer på svenska i form av en ‘polis(mot)anmälan’ för falsk angivelse och olaga hot…FÖRST KRÄNKT VINNER — så lyder titeln på en av Zarembas artiklar i DN om kränkthet – läs den! http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=743702.DEN NYA FOLKSJUKDOMEN?Det finns anledning att förundras över hur många hypersensibla och ryggradslösa stackars människor det finns i Sverige, som skapar mening i sin tillvaro genom att låta sig kränktas i livets påfrestande situationer. Möjlighet har sedan tillskapats av statsmakten att tillägna sig oförtjänt ekonomisk vinning genom att sant eller osant klaga inför domstol över att man är KRÄNKT. Denna möjlighet ges dock inte till folkmajoriteten utan blott till vissa kategorier, som makteliten månar om. Genom ett engagerat arbete av t.ex diskrimineringsombudskvinnan DO eller via en tingsrätt kan en klagande om turen ej sviker bli tillförsäkrad ett skadestånd på ett 5-siffrigt belopp. Klaga över att ha fått en fis på tvären och puff har man blivit 40 000 kr rikare. Mycket svårare än så är det inte..Denna möjlighet till oförskylld, predatorisk förtjänst tillerkännes som nämnts dock endast exklusiva minoriteter typ Homo-Bi-Trans-personer och liknande samt förstås landets alla invandrade kulturberikare.. Vem som helst i Sverige som tillhör folkmajoriteten – ”personer med svensk bakgrund” – kan däremot, om oturen vill sig, bli offer för denna nya rånmetod. Att fråga en osvensk främling vad klockan är, kan få till orsak att vederbörande anser sig ha blivit kränkt och via mobiltelefon tillkallar polis, som sannolikt kommer att ta parti för den kränkte. Har denne dessutom samarbetsvilligt vittne till hands, så är det nog kört för klocklöse herr Svensson..Vi styrs idag av ett system som värnar mer om främlingar än om svenskar – som hellre ser till främlingarnas väl än till vårt, vi ”personer med svensk bakgrund”, som tillsammans med våra förfäder under historiens gång har byggt landet och som genom en världsunikt hög beskattning gjort det möjligt för vår motbjudande maktelit att utan folkets medgivande bereda uppehåll och uppehälle för alla dessa hundratusentals hitresta eller hitsmugglade främlingar från helt främmande kulturkretsar samt dessutom tillse att dessa kulturberikare av skillda slag och bekännare av olika trosuppfattningar (varmed menas företrädesvis islam) blir tillförsäkrade ett rättsskydd, vars straffstadgande ensidigt är riktat mot den etniska ursprungsbefolkningen – eller med maktelitens orwellska terminologi: personer med svensk bakgrund. .Vänligen sprid denna URL: http://mordhotadmuslima.blogspot.com/ över nätet, så att denna av svenska staten införda och sedan i sann dhimmifieringsanda ivrigt sanktionerade rånmetod småningom blir allmänt och internationellt känd! Kopior av denna skrivelse (+ i lämpliga fall den kommenterande polismotanmälan) kommer att tillställas en förhoppningsvis vid krets av läsare, från statsministern och justitieministern till enskilda bloggare i in- och utlandet. En redovisning av dessa mottagare kommer att finnas sist på bloggen och bli fortlöpande uppdaterad. Tack för din vänliga medverkan! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – På bloggen medverkar: den himmelske supertomten Allah, tokbeduinen Mohammed, Einstein, Erica Sherover Marcuse, Willie Kunze, Amin el-Husseini, Adolf Hitler, Moona Muslim, Yassir Arafat, Ali Al-Faqir, Ibrahim ‘Alloush, Susanne Winter, Gregorius Nekschot, Aisha Mohammed, Bill Warner, DO, Asmaa Abdol-Hamid, Mark Gabriel, Jan Hjärpe, Mohammad Fazlhashemi, Shaitan, Bush & Reinfeldt, prince Charles, Klein & Weiderud, Francis Fukuyama, fru Gustafsson samt kriminalpolisens i Lund specialrotel för virtuella kafirbrott. .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++AN ALMOST TYPICAL DAY IN MULTICULTURAL SWEDISH DHIMMISTAN +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.For the obvious purpose of making money an immigrated muslim woman and her son falsely and intentionally accuse a 73 years old Swedish pensioner for having thretened to killr her – she demands SEK 50,000 ($8,500) in damages. .On the blogsite http://mordhotadmuslima.blogspot.com/ please read a description in condenced form in English of an event that probabely will become increasingly common as time goes on and the friction between various immigrants of non western origin and ethnic citizens are increasing. The condenced story was originally published at Gates of Vienna: http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/05/offense-against-multiculture.html.The present event has been reported to the police by the muslim party as a murder threat, and the police absurdly suspects the pensioner for having thretened to kill the muslim woman. .After the short description in English of this case there follows the unabridged original argumenting description in Swedish, actually in form of a polis(counter)report for false denunciation and unlawful threat. .GET RICH QUICK in SWEDEN A legal practice has evolved in Sweden whereby any Swedish citizen who is not a ”person of Swedish background” – i.e. not belonging to the indigenous Swedish population but in most cases has an exclusive immigrant background – can bring legal action against anyone they allege has hurt their feelings or insulted them, in reference to gender, sexual orientation, skin colour, religion, nationality and more and with damages amounting anywhere from $2,000 to $20,000 USD, under penal code (brottsbalken) 16:8 – a totally insane rubber paragraph.More can be read about this legislation here at Vidare: (http://www.vdare.com/taylor/sweden.htm.Anybody in Sweden can become a victim of this modern thievery. The money after minor judicial proceedings is confiscated from the offender by the state and then handed directly to the offended party. The law is so lax that you could conceivably ask any foreigner the time, to which they might take offense and set the police on you from their cellphone. .We indigenous Swedes are today governed by a system that cares more about strangers than of us – that prefers to provide for the wellbeing of strangers than for us; we ”persons of Swedish background”, who together with our ancestors has built the country and who, by an uniquely in the world high taxation, make it possible for our repugnant power-elite to attend, without consent of us the people, to residence and subsistence for all these strangers from totally alien cultures. .Please spread this URL: http://mordhotadmuslima.blogspot.com/ around the Net in order to break the silence around this absurd accusation and this travesty of law. Copies of this message and the URL will be distributed to as many people as possible, the press, public authorities etc. and to individual bloggers and readers all over Europe. In the end of the blogsite there will be a register of all addresses this humble and urgent request has been sent to. Thank you for you cooperation! – – – – – – – – – – – – –
    Participating on the blog do: the Heavenly and allmighty Santa&Brownie Allah, the Bedouinjerk Mohammed, Einstein, Erica Sherover Marcuse, Willie Kunze, Amin el-Husseini, Adolf Hitler, Moona Muslim, Yassir Arafat, Ali Al-Faqir, Ibrahim ‘Alloush, Susanne Winter, Gregorius Nekschot, Aisha Mohammed, Bill Warner, DO, Asmaa Abdol-Hamid, Mark Gabriel, Jan Hjärpe, Mohammad Fazlhashemi, Shaitan, Bush & Reinfeldt, prince Charles, Helle Klein & Peter Weiderud, Francis Fukuyama, ms Gustafsson and the Special Squad for Virtuel Kafircrimes of the Criminal Police in Lund (SSVKCP).

  2. Oj, han/hon skrev långt..Jag nöjer mig med att säga att det e skandal att vi i religonens namn får bete oss hur som helst i Sverige, men våldtäkt går att diskutera…

  3. Det som är skam är att NI inte förstår att VI måste respektera andra människors kulturer och religioner på samma sätt som dem måste respektera vårt kulturarv. Sen när är nekande av ett handslag skäl för avsked? Hade ni ansett det vara skäligt i fall en svensk man hade fått sparken för att han vägrat skaka hand med en muslim?

  4. Tooni,För mig är ingen åsikt, läggning, tro eller övertygelse förmer än någon annan. Varken politiska eller religiösa eller andra yttringar hör hemma på en arbetsplats. Den som vägrar följa normal svensk uppförandekod p.g.a. religiösa skäl, är fundamentalist och fanatiker. Jag skulle ALDRIG anställa en sådan människa, lika litet som jag skulle anställa en kommunist, nazist eller ett jehovas vittne som inte kan hålla sin övertygelse privat.”Hade ni ansett det vara skäligt i fall en svensk man hade fått sparken för att han vägrat skaka hand med en muslim?”Du får gärna säga ”du” till mig. Ska vi se en parallell till nämnt fall så handlar det alltså inte om att få sparken från lång och trogen tjänst, utan om att inte beviljas vidareanställning efter provanställning.Ditt fall beskriver alltså en sådan situation, där den svenske arbetssökanden beter sig ohövligt och otrevligt mot intervjuledaren, enbart av skälet att denne har muslimsk bakgrund.Svaret blir då självklart att det är helt i sin ordning att arbetsgivaren väljer bort den arbetssökande.

  5. Det här är en ytterst pinsamt skriven text, då den grundar sig på, vad jag hoppas är, ett missförstånd.Från SvD:”Malik Crnalic är troende muslim och får inte vidröra kvinnor utanför familjen. Han hälsade istället genom att lägga höger hand på bröstet och buga.”Det var alltså inget förakt mot kvinnor, utan vad han ser som RESPEKT.Då din text handlar om att han gör det pga brist på respekt, måste du antingen1. Inte läst artikeln ordentligt2. Förvrängt dess innehåll med mening.Vilket alternativ som är sant är upp till dig att besvara, men jag hoppas det rör sig om ett olyckligt missförstånd.För övrigt, varför skiftar texten mellan rött och blått? Otroligt jobbigt att läsa och ger ett amatörmässigt intryck.

  6. Det finns inget utrymme för missförstånd. Den muslimske mannens vridna syn på ”respekt” (som du kallar det för) får han utöva någon annanstans. I Sverige respekterar vi kvinnor fullt ut. Det borde du också lära dig, Anders Utbult.Din kommentar på min bloggdesign är den första jag fått hittills. Mörkrött och mellanblått ger god kontrast mot den ljusa bakgrunden. Jag upplever det själv som, kanske inte överdrivet vackert, men som någorlunda vilsamt för ögat och lättläst. Idéen att variera textfärgen mellan stycken har jag tagit från svt’s texttv. Tycker du det är lika jobbigt att läsa där?

  7. Okej. Förbjud bugningar, om det inte är handskak så får de inte vara i Sverige. Låter rimligt.Ja, jag tycker det är jobbigt att läsa svt text. Gör det inte ofta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s