Ung Vänster ett fall för polisen

Ung Vänster, den lilla terroristkramarsekten som officiellt är ungdomsförbund till ett av riksdagspartierna, uppger idag genom sin taleskvinna Catherine Holt att de tänker störa Jimmie Åkessons tal i Vellinge.

Skånepolisen lovar genom sin informatör Calle Persson krafttag vid ev. störningar:
– De har tillstånd för det här. Blir det störningar kan vi ingripa och antingen omhänderta eller avlägsna den som stör. ”Störande av förrättning”, lyder brottsrubriceringen.

Ett flertal poliser kommer att vara på plats i Vellinge för att skydda vår mötesfrihet mot angrepp från det här riksdagspartiet och ev. andra kriminella grupper.

Om brott mot allmän ordning
4 § Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra allmän gudstjänst, annan allmän andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt, domstolsförhandling eller annan statlig eller kommunal förrättning eller ock allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag, dömes för störande av förrättning eller
av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader.

En polisanmälan mot Catherine Holt bör dock övervägas oavsett vilket, eftersom hon genom sina uttalanden kan ha gjort sig skyldig till uppvigling enligt:
5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig
skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

Länk till brottsbalken.

Annonser

2 responses to “Ung Vänster ett fall för polisen

  1. Helt rätt! Ung vänster och AFA är inget annan än smågangstrar,gatorna tillhör definitivt inte dem.

  2. AFA är en liten simpel terrorgrupp under SÄPO’s lupp. Ung Vänster agerar likadant, men är ett av riksdagspartiernas ungdomsförbund. I en rättsstat får ett parti som inte följer de demokratiska spelreglerna normalt betala ett mycket högt pris antingen direkt eller i slutändan. Vi (inte bara aktiva inom sd förstås, utan varenda människa som ser sig som demokrat) bör göra allt som går för att se till att det också blir så. Vellingeincidenten och andra illegala UngVänster-manifestationer kommer att ligga dem i fatet, till vår fördel, icke minst i den politiska debatten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s