Mugabisk pajasdom drabbar Sd Landskrona

Stefan Olsson (ordförande i Sd Landskrona) och Carina Herrstedt (bl.a. andre vice ordförande i Sd distrikt Syd) har av tingsrätten dömts till böter för att på sin blogg ha förtalat vänsterextremisten Fredrik ”Finken” Jönsson.

Fredrik deltog, konkret eller moraliskt, i attacken mot vårt utbildningsmöte i Eslöv den 15 oktober 2006. Ingen greps eller har dömts för den attacken, vilket vi delvis kan ”tacka” en svag polisinsats för (och för vilket polisen faktiskt anmälde sig själv för tjänstefel).

Enligt Helsingborgs Dagblad fälldes Stefan och Carina för att ha skrivit följande text:

”Fredrik som deltog i attacken mot oss i Eslöv och krossade en massa fönsterrutor”

Hade ordvändningen istället varit följande:

”Fredrik som deltog i attacken mot oss i Eslöv där det krossades en massa fönsterrutor”

så hade den text Carina och Stefan dömts för överensstämt helt med Sydsvenskans reportage om händelsen.

Varje möjlighet till straffvärde hade ju också rimligen försvunnit om texten istället hade lydit: ”Fredrik som, enligt uppgift, deltog i attacken mot oss i Eslöv och krossade en massa fönsterrutor”, eftersom flera sverigedemokrater hävdar detta (med eller utan rätt – men det är ju det som är det fina i att tillfoga ”enligt uppgift” – att frånsäga sig att man själv är grund för framställandet och öppna teoretiskt för en annan tolkning).

Detta handlar alltså om ett justitiemord, där alternativa ordvändningar som inte förändrar målsägandes hävdande av kränkning, skulle ha inverkat på domens utfall. Givetvis kan tingsrättens politiska preferenser misstänkas ligga bakom domen.

Fredrik Jönsson hade av allt att döma rest till Höör för att, på minst passiv nivå, tillsammans med övriga vänsterextremister delta i angreppet på vårt utbildningsmöte som var planerat till Höör från början. Han befann sig dock i Eslöv enligt vad han kort efter angreppet sa till Sydsvenskan, och inte i Höör som han senare hävdat i rätten. Allting tyder således på att Fredrik ljuger, men det har inte försämrat tingsrättens förtroende för varken honom eller de vittnen han använt sig av, som inte kan betraktas som trovärdiga eftersom de enligt uppgift också har samband med angreppet mot vårt utbildningsmöte. Lögn eller inte, så är en fällande dom absurd i ett ärende som detta. Den ”förtalades” band till brottshändelsen, den ringa tiden som uttalandet låg på bloggen (ca 2 timmar) och omständigheterna i övrigt, ger starkast möjliga skäl för friande dom.

Riktiga jurister och en seriös domstol borde hantera det här ärendet. Ett överklagande till hovrätten hade varit önskvärt och, i samband med anlitande av advokat, med visshet friat Stefan och Carina från förtalsdomen och kastat över rättegångskostnaderna där de hör hemma, d.v.s. hos kommunisten, våldssupportern och antidemokraten Fredrik Jönsson.

Carina och Stefan skriver om domen här. Tills vidare uppmanar jag alla som finner tingsrättsdomen felaktig, att vara beredda att bistå Stefan och Carina med ett bidrag i storlek med vad man klarar av och tycker är rimligt. Inom kort vet vi om de tänker överklaga domen till hovrätten eller inte.

Jag har tillgång till tingsrättens motivation som är rätt lång. Hittar jag en länk till den så publicerar jag länken. Den som är intresserad av domens lydelse kan kontakta mig, så mailar jag den.

Allra sist skulle jag vilja ställa ett par frågor till den partiske journalisten Magnus Andersson på Sydsvenskan, som skrev detta reportage.

* Vad har det med saken att göra att Fredrik är funktionshindrad?
* Varför citerar du inte korrekt vad Stefan och Carina skrev på sin blogg?
* Varför nämner du inte att Fredrik givit motsägelsefulla uppgifter om var han befann sig vid händelsen?
* Varför nämner du inte att Fredrik yttrat både att han inte tycker synd om meningsmotståndare som skadas fysiskt, och att enda sättet att få tyst på vår partiledare är att antirasister täpper till hans käft?
* Vad har det för relevans att Fredrik hånats för sitt fysiska handikapp av andra? (allra helst med tanke på att det finns åtskilliga sverigedemokrater som också lider av fysiska handikapp)

Annonser

11 responses to “Mugabisk pajasdom drabbar Sd Landskrona

 1. Carina & Stefan

  Hej Patrik! Det värmer verkligen med allt Du skriver. Med partikamrater, som Dig och alla andra som stöttat, så är vi väldigt stolta att tillhöra Sd.

 2. Nej, det är felaktigt att det räcker med att skriva ”enligt uppgift” för att någonting inte ska utgöra förtal. Enligt vilken ”uppgift” har Fredrik Jönssons vittnen (däribland en kommissarie vid Eslövspolisen) varit inblandade i attacken i Eslöv? Tommy Funebo publicerar domskälen på http://www.tommy.funebo.se/?p=3764. Vittnesförhören är för övrigt allmänna handlingar, så varför begär du inte ut dem och ser om Fredriks vittnen eller Stefan och Carinas vittne var mest trovärdigt, istället för att spekulera utan att veta? Att jämföra en svensk dom med domar i Mugabes Zimbabwe är minst sagt magstarkt. Då har man ingen respekt för domaren i Lunds tingsrätt. En helt annan sak är att Jönssons och anarkistpackets syn på våld är förfärlig, men det har inget med Jönssons närvaro i Eslöv eller inte att göra. Enklast är bara om ni lägger ned den obefogade kritiken mot domen, och inser att Jönsson vunnit denna gång. Domen är säkert bra för er också – nu vet ni ju att man inte kan förtala folk hur som helst, och detta borde också gälla våldsdyrkarnas förtal av SD-politiker. Tack för mig./Ludde

 3. Man kan sannolikt inte skriva vad som helst och gömma sig bakom ”enligt uppgift”, men det är dock så att uttrycket ger en annan innebörd åt meningen och öppnar för alternativa tolkningar. Enskilda ordvändningar kan överlag ha avgörande betydelse i förtalsmål.Uppgiften om vittnena hämtade jag från Stefans och Carinas blogg. Även om en kommissarie också ingick bland vittnena, så förbättras inte trovärdigheten hos de vittnen som har band till Jönsson och händelserna kring högmålsbrottet mot vårt möte.Jag begär gärna ut handlingarna, men just nu är det som bekant helg… och jag har hittills inte sträckt mig längre än till generella resonemang och kring nu kända uppgifter.”Då har man ingen respekt för domaren i Lunds tingsrätt. ”Korrekt uppfattat. Mitt förtroende för dem som verkat för den här domen är, kan man säga, skadat. Min uppfattning är dock att svenskt rättsväsende är bättre än zimbabwiskt. Hade jag inte trott på det så hade jag inte önskat en ny prövning av detta i hovrätten, där jag tror att detta misstag skulle rättas till.Däremot har du helt rätt i att Jönsson och hans gelikars syn på våld inte ska ha med rättsfallet i sig att göra. Även med en sådan syn ska man omfattas av samma lagar som andra.Ang. det sista är jag också delvis med dig. Slutar denna dom här, så kan det vara något vi kan använda oss av i framtiden när sverigedemokrater förtalas.

 4. Alldeles för många kritiserar domen utan att ha läst den. Domen i dess helhet finns på http://www.freewebs.com/allmanhandling/ . Jag tycker att den juridiskt sett är svår att få ändrad i hovrätten. Hur ska Carina och Stefan kunna styrka att Jönsson är en offentlig person? Jag anser alltjämt att det är magstarkt att påstå att domaren i Lund inte är en riktig jurist och jämföra hennes rättsskipning med Mugabes. Dessutom ser jag inte var Carina och Stefan skrivit att Jönssons vittnen var inblandade i attacken i Eslöv; om något sådant har skrivits antar jag att detta lätt kan leda till en ny förtalsprocess./L

 5. Anonym,Tack för länken. Jag har visserligen uttryckt förhoppningar om vidare prövning i hovrätten, men vill samtidigt betona att rådgivning med oberoende juridisk expertis (samt givetvis att dessa uttrycker sig positivt) är ett lämpligt och troligen nödvändigt steg innan ett ev. överklagande.Ang. vittnens samband med Fredrik och angreppet i Eslöv, så skrev Carina och Stefan följande:”Jag kan upplysa er om att dessa vittnen och Fredrik själv åtskilliga gånger nämnde att de var i Eslöv, men blev tillrättavisade av Fredriks ombud”Här handlar det om att Stefan och Carina påstår att vittnen nämnt att det varit i Eslöv i samband med händelse, inte en anklagelse om att de var där, än mindre deltog fysiskt i angreppet mot vårt möte. Ny förtalsprocess? Knappast.Mina hårda omdömen mot domaren och tingsrätten mildras inte av att jag läst materialet kring domen i länken. Jag anser domen vara fel, av många skäl, några redan nämnda. Visserligen står det ju i lagen att man inte får utpeka någon som brottslig eller klandervärd eftersom det då räknas som förtal, men det är trots allt inte så man vid något tillfälle tidigare hanterat förtalsmål inom den svenska bloggosfären, vad jag känner till.Detta måste ju innebära även att det är förtal att kalla en sverigedemokrat för rasist. Då lär tingsrätterna snart ha fullt upp…

 6. Det folk inte tycks förstå är att detta är ett civilmål. Jönsson stämde själv Carina och Stefan, med hjälp av juridiskt ombud. I övrigt i bloggosfären brukar den som känt sig förtalad på sin höjd lämna in en polisanmälan, och polis och åklagare får inte utreda och åtala för förtal utom i väldigt speciella fall (t.ex. om poliser angripits). Gällande det du säger om att kalla någon för rasist, har frågan prövats av överrätt. Det ÄR förtal att kalla någon nazist eller fascist, som inte är det. Dock måste en enskild person pekas ut; ”Sverigedemokraterna” är alldeles för vagt och obestämt. Gällande vittnenas trovärdighet, tror jag inte det Carina och Stefan skriver ska tolkas som att vittnena faktiskt sagt att de deltog i attacken i Eslöv, och det är faktiskt om Jönsson deltog i attacken som målet gällt – inte om han befann sig i Eslöv samma dag. Bäst är nog om ni använder domen till ert bästa, istället för att försöka processa emot den. Om du vet någon som pekat ut dig som nazist, så lämna in en stämningsansökan till tingsrätten i dennes domsaga. Sverigedemokrater har knappast något att förlora på denna dom i stort – tvärtom! /Ludde

 7. Som jag redan skrivit, så tycker jag det är väsentligt med neutral, juridiskt kunnig parts uttalande, för avgörande om överklagande till hovrätten eller inte. En positiv signal därifrån, så finns ingen anledning att inte gå vidare, förutsatt att de (Stefan och Carina) får tillräcklig uppbackning ekonomiskt så rättvisan kan få ha sin gång fullt ut, utan att de ska behöva riskera sin privata ekonomi.HMF-lagen omfattar religiös övertygelse men inte politisk. Därmed faller möjligheten att få någon fälld i domstol för att ha utpekat Sverigedemokraterna som rasistiskt/nazistiskt eller annat kränkande. Utpekande av person som rasistisk/nazistisk uppfyller däremot, såvitt jag kan se (läser lagen innantill), uppenbart kriterier för möjlighet till fällande dom enligt förtalslagen.Jag upplever det inte för min del som särskilt vanligt att man blir kallad nazist/rasist och liknande på ett personligt plan i bloggdebatterna, men det händer. Den numera ökände mordhotande Örebrosossen Reza Javid kallade mig nyligen för nazist (och annat kränkande). Jag kan inte direkt säga att jag brinner för att polisanmäla honom, men får vi prejudikat i bloggosfären inom förtalslagens ramar, så kan det kanske övervägas, åtminstone om det skulle hända igen.

 8. Alltså du verkar inte ha förstått skillnaden mellan att ha dömts att betala skadestånd för förtal i ett tvistemål och att dömas för förtal i ett brottmål.

  Skillnaden är milsvid men för SD:arna betyder det följande:

  * De antecknas inte i brottsregistret
  * De behöver inte betala avgift till brottsoffermyndigheten
  * De har i juridisk mening inte begått något brott.
  * De får inget straff (skadestånd är inget straff)

  Min fråga är dock; varför kördes inte målet som ett tryckfrihetsmål?

 9. Tack för förklaringen, men den skillnaden förstår jag. Varför överhuvudtaget diskutera brottsmålsaspekten, när den inte är relevant i det här fallet?

  Svaret på det sista: Fråga Stefan och Carina, de vet nog mer än jag. Eller fråga en advokat. Hade det omöjliggjort en politisk dom (vilket jag betvivlar), så hade det ju klart varit bättre.

 10. Jag har läst alla handlingarna i det sk förtalsmålet. Vad folk inte verkar förstå är att Stefan & Carina vaddenuhette inte har dömts för brottet förtal. De har däremot dömts att betala skadestånd för att ha förtalat.

  För den juridiskt okunnige är det ingen skillnad men i juristens värld är det en enorm skillnad. Paret är inte dömda för ett brott utan dömda att betala skadestånd. Jämför med om du råkar välta en kruka i en butik och butiken polisanmäler dig. Åklagaren skulle skriva av det hela med att du inte begått något brott (att vara klumpig är inget brott). Däremot skulle butiken kunna stämma dig för skadegörelse och kräva skadestånd. Du skulle då bli dömd att få betala krukan.

  Förstår du skillnaden?

  …och som sagt, för den som ”åtalas” (i tvistemål heter det inte åtalad utan stämd) är det en stor skillnad. Man slipper att hamna i brottsregistret (något åtal om brott har inte domstolen prövat), man slipper avgift till brottsoffermyndigheten (500kr tror jag) och man får inget straff.

  Allt detta verkar alla medier och personer som diskuterar detta har missat.

  Sedan måste jag säga att jag kan konstatera när jag läser handlingarna att Stefan och Carina får skylla sig själva. De kan omöjligen ha konsulterat någon jurist när de drogs in i den här processen. Hela deras svaromål är fullständigt inkompetent och jag är övertygad om att hade de anlitat ett kompetent ombud från första början så hade aldrig käranden (Jönsson) tilldömts en enda krona. Var ju sent påtänkt av dem att anlita ombud när processen var över.

  Jag ska försöka hitta SD-parets blogg och skriva ovanstående där.

 11. Jag utger mig inte för att vara expert på juridik, men jag tycker ämnet är intressant och jag försöker göra bedömningar utifrån det jag trots allt känner till och har en sportslig chans att kunna läsa mig till.

  Det jag anser anmärkningsvärt i det här fallet är att de dömdes för en ren skitsak. Någon liknande dom har aldrig förr skådats i den svenska bloggvärlden. Om domar allmänt skulle falla av liknande skäl, så skulle vi sett liknande skadeståndsdomar dagligen, bara i Sverige.

  Jag har läst domen och tycker den andas mer subjektivt tyckande än uppenbart stöd i lagen. Det kan ligga något i det du skriver om att Stefan och Carina inte lyckades försvara sig på bästa sätt, men något är fel i systemet om valet av advokat och annan juridisk hjälp ska spela den avgörande rollen. Det är trots allt tingsrättens (i detta fall) ansvar att leverera rättfärdiga domar.

  Stefans och Carinas blogg hittar du i högerkanten på min blogg.
  sdlandskrona.blogspot.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s