Till minne av Martin Luther King Jr

Fredagen den 4 april var det exakt 40 år sedan den amerikanske människorättsaktivisten Martin Luther King Jr mördades i Memphis, Tennessee.

Bland King Jr’s mest kända tal finns:
Jag har en dröm, som han höll den 28 augusti 1963. I det talet påminde han om att alla människor skapas lika och att hans dröm var att hans 4 barn skulle få leva i en nation där människor bedömdes för sina individuella egenskaper istället för sin hudfärg.

Ett av King Jr’s mest kända citat är:
Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Originalcitatet på engelska: The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people.

Det citatet väcker ett personligt minne från Sverigedemokraternas utbildningsmöte i Eslöv den 15 oktober 2006, som överfölls av vänsterextremister från AFA. I den skärrade stämningen som rådde omedelbart efter attacken, tog Jens Leandersson mikrofonen och använde sig av ovan nämnda citat, vilket kändes mycket träffande för hur jag tror vi alla som var församlade kände då, efter det brott vårt möte blivit utsatt för.

För fler MLK-citat översatta till svenska, klicka här.

Martin Luther King Jr’s citat är lika aktuella nu som då. Även i Sverige 2008 finns stark benägenhet att klumpa ihop folk och dra dem över samma kam, kanske inte så ofta p.g.a. hudfärgen som p.g.a. andra egenskaper. Den som tillåter tankarna att gå utöver det som våra makthavare önskar att medborgarna skall tänka och yttra, befinner sig i farozonen för kollektiv kränkning och diskriminering dikterat och sanktionerat från högsta ort.

Om Martin Luther King Jr:
Wikipedia, svenska
Wikipedia, engelska (längre text)

Annonser

6 responses to “Till minne av Martin Luther King Jr

  1. Jag tycker att det är lite konstigt om en SD:are är positiv till MLK, och har skrivit en egen analys av detta på min blogg.

  2. För den som tror att Sd är ett rasistiskt parti är det jag skriver säkert förbluffande… och troligen också förargligt eftersom det skadar trovärdigheten för de sätt som vårt parti och dess företrädare/sympatisörer ofta stämplas av meningsmotståndare.Jag kan inte finna någon motsägelse mellan MLK Jr’s inställning, speglad främst av hans tal och hans citat, och Sd’s modell för minskad invandring och kravställande på invandrare. MLK förespråkade trots allt inte kaos och anarki, vilket jag menar blir resultatet av den nuvarande invandrings- och integrationspolitiken.

  3. http://enbart.blogg.seTack Patrik för din vilja till debatt och att du lämnat enkommentar på min blogg rörande fundamentalism.Jag tror att vägen till förståelse och integration av såväl invandrare som sverigedemokrater mf.l. i det svenka samhället går via dialog och ett genuint intresse för andra människor och deras kultur och åsikter. Martin Luther king är en fantastisk förespråkare för en mångkulturellt USA. Det glädjer mig att du också förespråkar mångkulturellt sammhälle (eller missförstår jag dig?).Sverige har blivit så mycket starkare och bättre tack vare vår mångfald av kulturer. Givietvis inte utan problem, men trotts allt bättre.Som svar på ditt inlägg på min blogg skrev jag följande inlägg.”Enbart avskyvärt. Det håller jag med om, att uppmuntra till och underblåsa rasistiska och fasistiska strömningar är avskyvärt och de som gör det är medskyldiga tilgravskändningarna oavsett om de är judiska, muslimska eller om det så skulle vara en grav från en antesemitisk sverigedemokrat.Min poäng är att fundamentalismen som bl.a. Sverigedemokraterna står för är förfärlig och bör bekämpas. Men du har rätt i att det finns alla anledning att kritisera muslimsk fundamentalism likväl som annan fundamentalism. Problemet för er rörelse är att den tappar nyanser och enbart fokucerar på problem med år konungs förteträdare (invandrare).Dock skall du ha en eleoge för ditt inlägg, det enda sätt att mötas är genom dialog och att vara öppen för debatt. I en öppen dabatt hör inte fundamentalism hemma oavsett om den kommer från Bin Ladin, nynacist eller en Sverigedemokrat.”Peter PC Carlsson

  4. PC,Jag läste svaret du refererar till och kommenterade det på din blogg.Debatt är enda vägen i ett civiliserat samhälle. Det är bra att vi är överens om det. Man kunde väldigt ofta önska en annan nivå på debatten, men det är en annan femma.USA är sedan starten ett invandrarland, till skillnad från Sverige. Det är trots det ytterst tveksamt om USA kan betraktas som mångkulturellt. Det gäller möjligen med avseende på de senare invandrade grupperna som t.ex. latinamerikaner, men det gäller knappast de svenskättade, som har assimilerats i det amerikanska samhället och i den amerikanska kulturen.En jämförelse mellan Sverige och USA ger för handen att typerna av invandring är och har varit radikalt olika. Ett nutida exempel som väl belyser det är att en medelstor svensk stad (Södertälje har nämnts t.o.m. av Mona Sahlin, men det finns säkert fler) ensamt tar emot fler personer från Irak som åberopar flyktingstatus, än ”invandrarländerna” USA och Canada tillsammans (observera att USA och Canada har mer än 4000 gånger så många invånare som Södertälje).Mångkulturism som innefattar en positiv och okritisk syn på stor (eller rentav ohämmad) invandring, ser jag bara som en politisk åsiktsinriktning. Martin Luther King Jr’s resonemang och idéer stod och står över enskilda politiska åsiktsinriktningar.

  5. Patrik, jag uppskattar verkligen en debatt. Tror att det är enda sättat att möta meningsmotståndare. Du är för mig en meningsmotståndare detta oavsett dina syften bakom ditt engagemang i politiken. Så sant att debatt och en öppen diskussion mellan meningsmotståndare är central i en demokrati. För min del har du rätt till dina åsikter även om jag ogillar dem. Men jag tänker försvara din rätt att föra fram dem. Lika väl som jag kommer att anklaga Sverigedemokraterna och Nynacisterna för att vara rasisitiska. Det är min åsikt. Även om jag inte har kallat Sverigedemokraterna för nazizter (som du påstår ovan).Möjligen förstod du själv poängen med ditt inlägg på din blogg och i ditt svar till mig. Jag måste erkänna att jag inte gör det.USA är ett invandrarland. Jepp. Assimilerade svenskar i USA… ja och vad har de med saken att göra???Irakier som flytt ett krig och som tas emot i större utsträckning i staden Södertälje än i USA. Sant. men vad vill du säga med detta.???Det vanliga med flyktingar är att de flyr. De flyr från ett krig. De flesta (en mycket stor majoritet) flyr innom sitt lands gränser eller till grannländer.Men som sagt du vet vad du menade och jag kan bara konstatera att jag inte förstår din poäng. Eller menar du att en större invandring vore bra? Sverige har som bekant knappt någon invandring, enbart anhöriginvandring. De vi tar emot är flyktingar.Detta resonomang skulle jag kunna förstå dels av humanitära själ och dels av ekonomiska. Vi kommer sombekant i västvärlden att lida en stor brist på arbetskraft innom kort. Så arbetskraft behövs. Bra med en regering som förstått det och nu öppnar upp för arbetskraftsinvandring.Eller menar du att vi inte skall ta emot flyktingar?

  6. Du kanske inte kallat sverigedemokrater för nazister, men du klumpar ihop grupperna i ett och samma sammanhang, vilket är både hånfullt och respektlöst. Vad skulle vi ha gemensamt? Motstånd mot invandringspolitiken? Det är ett ungefär lika starkt kriterium som att vi andas. De förra verkar fredligt och politiskt i proportion till det förtroende svenska folket givit dem i demokratiska val. De senare verkar med våld och terror som ledstjärna och ser det demokratiska systemet som sin fiende. Ska du jämföra nazister med någon annan grupp så jämför dem med den våldsbenägna extremvänstern eller militanta islamister som de delar värderingar med. Du skulle väl aldrig klumpa ihop fredliga muslimer (jodå jag menar absolut att sådana finns, men däremot inte att det är de som sätter tonen inom dagens Islam) med mordiska islamister i ett och samma sammanhang?Du tillät förresten själv ett rasistiskt uttalande på din blogg, när en skribent kallade infödda nordbor för ”blekfisar”. Hade du på motsvarande sätt tillåtit någon att kalla t.ex. araber för ”svartskallar”? Gör du skillnad i hur du hanterar de 2 beskrivna fallen av rasmässiga uttalanden, så finns goda skäl att hävda att du är en rasist.”USA är ett invandrarland. Jepp. Assimilerade svenskar i USA… ja och vad har de med saken att göra???”Du tog upp att du ansåg USA mångkulturellt. Jag påpekade att så automatiskt inte är fallet bara för att USA är ett invandrarland, och tog de assimilerade svenskarna som exempel. Det var relevant och hade med saken att göra.”Irakier som flytt ett krig och som tas emot i större utsträckning i staden Södertälje än i USA. Sant. men vad vill du säga med detta.???”Du borde kunna se det absurda och extrema i detta, om så med förbundna ögon. Jag är medveten om att levnadssituationen i Irak är betydligt sämre än i Sverige. Det är min övertygelse att det är en betydande orsak till att friska och resursstarka irakier vill flytta till Sverige och att de tar chansen att åberopa flyktingstatus. Samtidigt råder krig och oro, som varenda människa rimligen vill fly ifrån. De svaga och fattiga har inte en chans att missbruka asylrätten. I den mån de har behov av att fly, så förblir de i närområdet, ofta grannländerna (majoriteten, precis som du skriver). Där finns de verkliga flyktingarna. De vi slipper se. De som vi lägger minst resurser på. Det är inte human flyktingpolitik att låta förmågan att passera svenska gränsen vara ett kriterium för behovet av flyktingstatus.”Sverige har som bekant knappt någon invandring, enbart anhöriginvandring. De vi tar emot är flyktingar.”Du rör ihop begreppen, men har en poäng i den första meningen. Anhöriginvandringen är enorm. Istället för att fokusera på hjälp till verkliga flyktingar, så lägger vi enorma resurser på att ta hit folk som t.o.m. erkänt inte är flyktingar.”Bra med en regering som förstått det och nu öppnar upp för arbetskraftsinvandring.”Dagens system tillåter folk från andra länder att arbeta i Sverige. Exakt vad tycker du är bra med borgarnas förslag till förändring?”Vi kommer sombekant i västvärlden att lida en stor brist på arbetskraft innom kort. Så arbetskraft behövs.”För 25 år sedan handlade debatten om att vi skulle bli arbetslösa eftersom allting automatiserades. Nu är hysterin omvänd, trots att födelsetalen inte ändrat sig mycket i Sverige under en generation, trots att vi tagit emot 1 miljon invandrare under de 25 åren och trots att det råder massarbetslöshet i de växande invandrarghettona runtom i landet. En nackdel med arbetskraftsinvandring som det dessutom sällan talas om, är att den riskerar att bidra till att andra länder (utvecklingsländer?) dräneras på arbetskraft som de själva behöver för att bygga upp sina länder.Problemet med er mångkulturalister är att ni nästan aldrig resonerar förutsättningslöst. Ni börjar med att förutsätta att en stor invandring är bra ur alla aspekter och sedan försöker ni hitta argument för att motivera den slutsats ni redan har bestämt. Hade ni börjat i andra ändan och släppt era blockeringar, så hade ni kommit fram till intressantare slutsatser, som inte i varje andetag andats naiv positivism inför fenomenet massinvandring. Efterhand som ni nyanserat er, hade ni även sett nackdelarna. Kanske hade ni nått hela vägen och insett att den ”generösa” svenska flykting/invandrings/integrations-politik stoppar huvudet i sanden och endast tjänar som en painkiller (ursäkta svengelskan) för beslutsfattarnas (och kanske era egna) samveten.”Eller menar du att vi inte skall ta emot flyktingar?”Det finns FN-avtal kring flyktingmottagning som vi ska följa. Med en sundare invandringspolitik kommer vi ner till Danmarks och Finlands nivå, inom ramen för dessa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s